Vad betyder intensivvårdrummet för vårdande och välbefinnande? Hur påverkar ljud och ljus? På torsdag och fredag är det NOFI temadagar på Högskolan i Borås. Första dagen ägnas åt forskning kring vårdmiljö.

En gång om året träffas medlemmarna I NOFI (Nordisk förening för Omvårdnadsforskning inom Intensivvård) under aktuella teman. En av årets föredragshållare är Sepideh Olausson, universitetslektor och post doc vid Högskolan i Borås. Hon har studerat vad vårdrummet betyder när man är kritiskt sjuk.

Ett problem med många intensivvårdsrum i dag är att patienterna vårdas i flerbäddssalar. Då är det svårt att upprätthålla deras integritet och rätt till sekretess. Det är ofta också trångt, dålig belysning och bullrigt vilket inte bara påverkar patienten utan även förutsättningarna för att ge bra vård.

– Sjukhusen behöver välutformade intensivvårdsrum där man tar hänsyn till personal, patient och närstående, att alla aspekter finns med i planeringen.

Hon förklarar också att rummet som plats och människorna i rummet samverkar.

– Även om man vårdas i världens finaste rum blir det ingen bra upplevelse om de som vårdar är otrevliga, säger Sepideh Olausson.

Ljuset är viktigt
En annan talare är Marie Engwall, doktorand vid Högskolan i Borås, som har fokuserat på belysningen i intensivvårdrummet. I sitt avhandlingsarbete studerar hon cirkadiskt ljus, ett cykliskt ljus som följer dygnsrytmen.

Hon gör sina studier i ett interventionsrum på Södra Älvsborgs sjukhus. Där finns en automatiskt styrd ljusanläggning som styr belysningen. Ljuset kommer från golvet, från en ljusramp bakom en sänggavel som sitter fast på väggen och via indirekt ljus från en uppåtriktad ljusarmatur i taket. På morgonen tänds ett svagt rött ljus som sedan blir starkare och blåare under dagen. På kvällen blir det svagare och rödare igen. På natten kommer ljuset från golvlisten.

– Jag letar efter skillnader hos de som vårdas i interventionsrummet och en kontrollgrupp som vårdas i ett vanligt intensivvårdsrum, för att ta reda på hur ljus påverkar hälsan, säger hon.

I interventionsrummet strävar man efter att patienterna skall ha det ljust på dagen och mörkt på natten, vilket inte är en självklarhet i ett intensivvårdrum där vård och behandling sker dygnet runt.

– Ljuset styr våra hormonnivåer. Att ljuset följer dygnet är viktigt för hormonnivåerna vilka påverkar vakenhet och trötthet. Även patientens välbefinnande påverkas av ljuset samt upplevelsen av sömn och trygghet, säger Marie Engwall.