Det går för fort på våra svenska vägar. Enligt Trafikverket kör 53 procent för fort, det vill säga fortare än skyltad hastighet och vissa vägar är extra utsatta. Därför fokuserar polisen denna vecka på extra hastighetskontroller just på problemvägarna.

– För att en väg ska vara anpassad till höga farter ska bland annat sidoområdena vara säkra så att bergväggar, träd och stolpar inte kan ge dödliga skador vid en avåkning och vägen ska vara separerad så att det inte går att frontalkollidera. Först när vägen är säker kan hastigheterna vara höga.

Polisen ska låta den lokala problembilden styra, det ska bli ännu tydligare i den nya polisorganisationen. Det betyder att polisen i veckan kontrollerar hastigheten där man vet att det finns problem, både med höga hastigheter och många olyckor.

– Polisen lokalt vet var det går fort. Målet är färre döda och svårt skadade och då måste hastigheten ner, säger Mats Östman, poliskommissarie chef trafiksektionen, Region Mitt. Vi människor har ofta svårt att bedöma riskerna med höga hastigheter, men våldet mot kroppen är lika stort när man krockar i 90 km/tim som om man trillar från 10:e våningen på ett hus.

Även stoppsträckan ökar; vid de bästa förutsättningarna från t ex 41 m i 70 km/tim till 59 m i 90 km/tim.
Om alla lättade lite på gasen, och några lättade ganska mycket, skulle vi minska antalet olyckor och rädda liv, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

Under hela veckan gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.