Bältesanvändningen är hög i Sverige, men skillnaderna är stora mellan könen och varierar beroende på ålder och mognad. Kvinnorna är i alla ålderskategorier och geografiska områden bättre på att använda bälte. Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige, enligt NTFs senaste undersökning i tätort använder 93 procent av personbilsförarna bälte, men skillnaderna är stora mellan könen – kvinnliga förare 97 procent och manliga 92 procent.

– Underlag för officiell statistik tas fram av VTI som mäter bältesanvändningen vid utfart från tätort, där användningen generellt blir högre. Men lyfter man ut gruppen unga män 18-25 år syns en riktigt låg användning. Så många som var femte väljer att strunta i bältet. De äldre männen är bättre och kvinnor har i storleksordningen 5-10 procentenheter högre bältesanvändning än män i alla ålderskategorier.

Trafikverket bedömer att nya bilar med bältespåminnare på sikt kommer lösa problemet. Men nya bilar köps sällan av unga personer, de som använder bälte sämst. Här behövs ytterligare insatser! Informationsinsatser om vikten av att använda bälte behövs fortfarande. Unga personer är kloka, men de måste ändå upplysas och påminnas om hur illa det kan gå om man glömmer bältet, säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

– Andelen omkomna förare utan bälte har minskat sedan 2012, men är fortfarande så hög som 34 procent. De få procenten utan bälte blir alltså väldigt överrepresenterade bland dödsolyckorna, en tydlig signal om hur farligt det är att strunta i bältet om man är med om en olycka.

Vikten av att använda bälte borde räcka, det kan ju handla om skillnaden mellan liv och död. Men så länge det finns personer som inte riktigt förstått det, fortsätter vi att lagföra förare och passagerare utan bälte, säger Mats Östman, poliskommissarie chef trafiksektionen, Region Mitt.

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.