Vid gränsen till Värmland mellan Tyngsjö och Sågen ligger Lakoberget och Lållansberget. Det är två naturskogsområden som nu blivit två nya naturreservat.

Lakobergets naturreservat och Lållansbergets naturreservat ligger på var sin sida om gårdarna vid Lakoberg. Lållansberget är ett säreget berg med granskog i sluttningen och hällmarkstallskog uppe på bergets topp.

– Går du allra längst upp finner du en vacker tjärn med näckrosor, och du kan skymta utsikten ut över Vansbros södra Finnmarker. Vänder du dig om kan du med några steg kliva rakt in i Värmland, berättar Maria Blomkvist, naturskyddshandläggare, Länsstyrelsen Dalarna.

Lållansberget är ganska brant och vatten tränger ut ur marken på många ställen, till och med uppe på bergets topp. Vid Lållansbergsbäcken växer blåtryffel, en mycket ovanlig tryffel som växer längs bäckar och i områden med rörligt markvatten. Den lever tillsammans med gran, och trivs bäst i gamla skogar.

Om Lållansbergets naturreservat är granarnas skog är Lakobergets naturreservat tallarnas skog. Även om det finns både tall och gran i båda områdena är det de gamla tallarna som ger Lakobergets naturreservat dess karaktär. Tallarna minner om svunna tider där de står med sina ljusgrå stammar och knotiga grenar.

– På sommaren blommar nattviolen i Lakobergets naturresevat, en vit skir orkidé som doftar angenämnt på kvällen och natten i midsommartid, avslutar Maria Blomkvist.

Fakta Lakobergets naturreservat och Lållansbergets natureservat

  • Besluten om att bilda de två naturreservaten fattades den 5 november 2015. Lakobergets naturreservat är 54 ha och Lållansbergets 129 ha, båda består av barrnaturskogar.
  • Besluten om att bilda naturreservaten bidrar till att uppfylla miljömålen Ett rikt växt- och djurlivoch Levande skogar.
  • För att åka till de två naturreservaten norrifrån: Kör söderut på väg 26 från Vansbro. Vid Laxtjärn, sväng höger mot Sågen. Kör förbi Sågen, efter ca 7 km kommer du till vägen som går till Lakoberg. Kör förbi den. Efter 100 meter finns en parkeringsplats på vänster sida. Efter en promenad på 500 meter söderut genom skogen är du framme.