Konsumenternas förtroende för svenskt kött och svensk djuruppfödning ökar. De flesta vet att svenska bönder använder mindre antibiotika i djuruppfödningen än djuruppfödare i andra länder. Det framgår av Svenskt kötts årliga undersökning om svenska folkets attityder till kött.

Råvarornas ursprung blir allt viktigare för många konsumenter, 8 av 10 vill ha en tydlig märkning. 82 procent känner också igen märket Svenskt kött och det är en mycket stark siffra då märket fortfarande är ungt, knappt fyra år gammalt.

Det pågår ett successivt byte av köttråvara i många charkuterier där importerat kött ersätts med svenskt, framför allt hos handelns egna varumärken.

– Bytet av råvara sporrar till en tydligare märkning, använder man svenskt kött så vill företaget naturligtvis berätta det. Vi märker också att allt fler företag frågar efter märket och har börjat använda det aktivt på förpackningarna. Precis som konsumenterna önskar, säger Maria Forshufvud, vd för Svenskt kött.

Förstår kopplingen mellan god djurhållning och ett högre pris

Resultaten visar tydligt att de redan positiva attityderna till svenskt kött och svenska djuruppfödare ytterligare stärkts. Tre av fyra konsumenter är positiva till svenska djuruppfödare och andelen som är mycket positiva ökar.

Undersökningen visar också att kunskapen om de svenska reglerna för djurskydd ökar.

– Det är glädjande att allt fler förstår kopplingen mellan ett högre pris för svenskt kött och god djurhållning. , säger Maria Forshufvud, vd för Svenskt kött.