Under de senaste åren har över 150 skjutningar och 15 mord med kopplingar till den grova organiserade brottsligheten ägt rum i Göteborg. Motsvarande utveckling kan ses i andra städer där den grova och organiserade brottsligheten har fått fäste. I det här avsnittet av Stiftelsen Tryggare Sveriges Podcast beskriver verksamhetschefen Bengt-Olof Berggren vid Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg hur situationen ser ut och vad som skulle kunna göras.

– I flera förortsområden har parallella samhällen växt fram med en parallell bostadsmarknad, en parallell arbetsmarknad och, inte minst, en parallell rättsskipning. Som en konsekvens ökar brott som narkotikahandel, utpressning och människohandel. Detsamma gäller övergrepp i rättssak, olaga hot och bedrägerier. Till det kommer en allvarlig situation med social oro, upplopp och gängkriminalitet.

– Men vilka är gängen och vad är det som driver dem? Vad ska göras för att komma till rätta med dessa allvarliga samhällsproblem? Har polisen och kommuner den förmåga som krävs? I detta avsnitt medverkar f.d. polisen och åklagaren Bengt-Olof Berggren. Bengt-Olof är sedan sex år chef för Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg Stad.

– Bengt-Olof Berggren beskriver en stad som kokar av rykten där flera olika löst sammansatta lokala gäng med ett 30-tal unga, lättkränkta och impulsstyrda män strider med varandra. Samtidigt beskriver Berggren att den organiserade brottsligheten har blivit mer institutionaliserad och närmar sig den politiska sfären där de nästlar in sig och får bundsförvanter i form av folkvalda, vilket får allvarliga konsekvenser för det demokratiska systemet. För att komma till rätta med problemen efterlyser Bengt-Olof bl.a. mindre blåögdhet och mer civilkurage bland såväl politiker som allmänheten.

– I podden diskuteras även den avgörande frågan om rättsväsendet har den förmåga i form av bl.a. resurser, utbildning, kompetens, organisation etc. som krävs för att på allvar försöka stoppa den allvarliga utvecklingen. I denna del är Stiftelsen Tryggare Sverige nationella brottsförebyggande program ”Från ord till handling” avgörande för att kunna nå resultat i kommunerna.

Förutom Bengt-Olof Berggren medverkar generalsekreteraren Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige). Programledare är Tom von Sivers.