Inom ramen för september månads väljarbarometer har DN/Ipsos ställt frågan ”anser du att de andra partierna i riksdagen bör samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man har liknande uppfattningar eller anser du att man bör göra allt för att minska partiets inflytande i riksdagen?”

I princip alla Sverigedemokrater svarar att de andra partierna bör samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man har liknande uppfattningar.

Bland Moderaternas och Kristdemokraternas väljare anser en majoritet att partierna bör samarbeta med sverigedemokraterna, 61 respektive 56 procent (obs låg bas för KD). Samtidigt anser en betydande minoritet, ungefär en tredjedel, bland både M-väljare och Kd-väljare att man bör göra allt för att minska partiets inflytande.

Liberalernas och Centerpartiets väljare är mer splittrade i frågan. Ungefär lika stora andelar svarar att partierna bör samarbeta som att man bör göra allt för att minska SDs inflytande.

De rödgröna väljarna är överlag kraftigt emot ett samarbete med Sverigedemokraterna i riksdagen. Bland S-väljarna svarar 60 procent att man bör göra allt för att minska Sverigedemokraternas inflytande, 29 procent svarar att man bör samarbeta i frågor där man har liknande uppfattningar. Bland Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare anser de flesta att SD bör isoleras, 81 procent respektive 74 procent svarar att man bör göra allt för att minska partiets inflytande (OBS låga baser för MP och V).

DN/Ipsos har ställt samma fråga vid två tidigare tillfällen, i september 2014 samt i april 2015. De tidigare undersökningarna genomfördes enbart genom telefonintervjuer medan den aktuella undersökningen bygger på både telefon- och digitala intervjuer. Jämfört med tidigare mätningar finns en tendens att något fler borgerliga väljare vill se samarbete med SD medan rödgröna väljare har blivit mer negativa till SD-samarbete.