Föreningen Lean Forum förlägger konferensen Lean Forum Healthcare i Borås 16-17 mars 2016 med Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) som värd. Borås har valts som ort på grund av SÄS satsning på processledning på strategisk nivå. Mötet förväntas locka ca 400 deltagare.

– Vi är glada över att SÄS lyckats få konferensen hit till Borås. Här finns många organisationer som inspirerats av Lean och många av de koncept som brukar förknippas med Lean har vi också inom sjukhuset. Vi tänker visa upp våra vårdprocessers utveckling och hur vi leder och styr dem. Det tror jag kan intressera många. Vårt ledningssystem med arbetet med X-matrisen där vi får ihop hela organisationen är en annan del. Sedan är jag väldigt imponerad av arbetet med såväl patientsäkerhetsverktyget Gröna korset som det dagliga förbättringsarbetet ute i våra verksamheter. Där har vi kommit riktigt långt och det ska vi berätta om, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör på SÄS.

– När vi frågade SÄS om de vill vara värd för Lean Forum Healthcare 2016 var det för att de har ett fungerande ledningssystem som hänger ihop från den strategiska ledningen till bra flöden för patienterna. Vi är tacksamma för att de öppnar sin verksamhet för alla som vill se vad Lean kan innebära, både för att förbättra för patienter och ta vara på medarbetarnas kreativitet och vilja att utveckla sitt arbete, säger Lena Lundh, ordförande för Lean Forum.

– Vi ser fram emot att hälsa 400 kunniga människor inom Lean välkomna till Borås. Det kunskapsutbyte som sker i en stad vid konferenser som denna är svår att uppnå om man inte väljer att träffas fysiskt. Kunskapen kommer då många fler i Borås tillgodo och detta är av stor vikt för både SÄS och Borås utveckling, säger Anna Lilja på Borås Convention Bureau.