Alingsås

  • Foto: Alingsås kommun

Skolor och äldreboenden får jubileumsbok

Tidigare i år släpptes jubileumsboken som en del av Alingsås 400-årsfirande. Nu tas nästa steg när boken delas ut till samtliga av kommunens skolor och äldreboenden.

– Det känns viktigt att tillgängliggöra vår historia! Och vi hoppas att boken ska komma till glädje, väcka nyfikenhet, förundran och användas i undervisningen, säger Birgitta Westergren-Lenken, projektledare för 400-årsjubileet.

Författaren Erik Hallberg har skrivit Alingsås jubileumsbok som har namnet ”Den goda viljans bygd”. Tidigare i våras var det bokrelease med föreläsning, och sedan 1 april finns den att köpa på Turistbyrån. Nu tas nästa steg för att invånarna i Alingsås kommun ska få ta del av boken.

– Vi tycker att boken är så fin och innehållsrik med både text och bild så det känns angeläget att vi kan dela med oss till både den äldre och den yngre generationen, säger Birgitta Westergren-Lenken.

På torsdagen började utdelningen på Lendahlsskolan och Brunnsgården. Alla övriga äldreboenden och skolor kommer att få sina böcker i omgångar innan sommaren. Varje skola får tre böcker vardera bortsett från några skolor som på grund av deras storlek endast får en. Varje avdelning får en egen bok på alla äldreboenden.

– Med start i dag är det närmare hundra böcker som ska delas ut, avslutar Birgitta Westergren-Lenken.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se