Förödelsen efter orkanen Matthew i Haiti är katastrofal. Skyfall och kraftiga stormvindar har lett till översvämmade städer, förstörda hus, kollapsade byggnader och broar vilket allvarligt försvårar hjälpinsatsen.

Mer än en miljon människor har drabbats och hundratusentals behöver akut hjälp för att klara sig.

Nu vädjar Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) om närmare 60 miljoner kronor för att hjälpa 50 000 människor i södra delen av landet med medicin, tak över huvudet, vatten och sanitet.

– Än en gång har detta utsatta land drabbats av en stor katastrof som kräver internationell hjälp, säger Ines Brill, landrepresentant IFRC.

– Våra hjälparbetare i Jeremie når områden där förödelsen är massiv och där vatten och elektricitet inte längre fungerar. Även sjukvården har slagits ut. Vi är extremt oroade för människors väl och ve, inte minst när det gäller de som bor i avlägsna områden och byar.

Över 3 000 frivilliga rödakorsare mobiliserades före orkanen. För att förhindra att människor blir sjuka delar de ut vattenreningstabletter och informerar om att dricksvattnet måste kokas och hygienen skötas. De bistår också med filtar, kokkärl och presenningar av plast som kan tjäna som tak över huvudet.

Andra insatser är första hjälpen, akut hälsovård, psykosocialt stöd, vattenrening, sanitet och utdelning av myggnät. Drabbade kommer också att få hjälp att återuppbygga sina helt eller delvis förstörda hem.