Sverige

Region Skåne är redo att vaccinera 12-15-åringar mot covid-19

På torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att 12-15-åringar ska erbjudas vaccination mot covid-19 från början av november. Region Skåne börjar nu planera för hur skolungdomar snabbt och enkelt ska få möjlighet att vaccinera sig.

– Det är ett väntat och bra beslut. Att även denna grupp vaccineras gör att vi får ännu bättre förutsättningar att begränsa smittspridningen. Barn i skolåldern har också drabbats av smittskyddsåtgärder som distansundervisning, skolstängningar och inskränkningar av fritidsaktiviteter vilket också påverkat deras hälsa säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne

I Skåne får vårdcentralerna ansvar för att genomföra vaccinationen av 12-15-åringarna i nära samarbete med skolorna och kommunernas elevhälsa.

– Det bästa för barnen och deras undervisning är att vaccinationer sker på skolorna. Avbrotten från undervisning blir mindre och de behöver inte lämna skolan. Det ger också bäst förutsättningar för god vaccinationstäckning. Vi har just nu en tät dialog med kommunerna om hur det här ska kunna lösas på bästa sätt, säger Per Hagstam.

Arbete pågår nu för att planera hur den praktiska hanteringen ska lösas på bästa sätt, så att alla berörda får information och så att vaccinationerna för 12-15-åringarna i Skåne kan komma igång enligt plan. Mer information kommer löpande uppdateras på 1177.se där man också kan läsa mer om vaccination mot covid-19.

Vaccination av 12-15 åringar kommer att kräva ett samtycke från vårdnadshavare. En samtyckesblankett kommer att distribueras inför vaccinationstillfället.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se