En utredning gjord av Amnesty International har samlat bevis för att sudanesiska regeringsstyrkor vid upprepade tillfällen har använt sig av vad Amnesty tror är kemiska vapen. Dessa ska ha använts mot civilbefolkningen, bland dem många barn, under åtta månader i ett av de mest svårtillgängliga områdena i Sudan.

Utredningen bygger på över 200 djupintervjuer med personer som överlevt attackerna, analyser av satellitbilder och expertanalyser av dussintals bilder som visar barn med fruktansvärda skador. Resultaten visar att det troligen är minst 30 kemiska attacker har ägt rum i området Jebel Marra i Darfur sedan januari 2016. Den senaste attacken ägde rum den 9 september 2016.

– Kemiska vapen har varit förbjudna i decennier just på grund av att det lidande de orsakar aldrig kan rättfärdigas. Det faktum att sudans regering nu upprepade gånger använder dem mot sin egen befolkning kan helt enkelt inte ignoreras och kräver ett agerande, säger Tirana Hassan, chef för Amnesty Internationals avdelning Crisis Research.

Baserat på vittnesmål från bland annat personer som överlevt attackerna uppskattar Amnesty International att mellan 200 och 250 personer har dött som ett resultat av att ha exponerats för ämnen som används i kemiska vapen, de flesta av dem barn.

Huden föll av

Hundratals fler överlevde attackerna men under timmarna och dagarna efter att de utsatts för kemikalierna utvecklade de symptom i form av allvarliga mag-och tarm åkommor som blodiga diarréer och att kräkas blod, blåsor, utslag på skinnet – skinnet hårdnade senare, bytte färg och föll av, ögonproblem som också handlade om att helt förlora synen och andningsproblem – vilket också uppgavs vara den vanligaste dödsorsaken.

Flera av offren berättade för Amnesty International att de inte hade någon tillgång till medicin och att de behandlades med sådant salt och örter.

En man som hjälpte till att ta hand om flera personer som han tror hade blivit utsatta för kemikalierna sa till Amnesty International att han aldrig har sett något liknande – han har hjälpt offer för konflikten i Jebel Marra området sedan konflikten startade 2003.

Nitton av de personer han tog om hand dog inom en månad efter att de hade exponerats för kemikalierna. Han berättade att alla de som dog hade gått igenom stora hudförändringar. Hälften av dem hade haft sår som blev gröna och den andra hälften hade drabbats av att deras skinn fallit av och att vätskande blåsor hade uppstått.

De kemiska ämnenakom från bomber som släpptes från plan och raketer. Majoriteten av de som överlevt berättar att röken som kom ut när bomben eller raketen exploderade ändrade färg mellan 5 och 20 minuter efter det att den släppts ut. De flesta vittnen sa att röken var väldigt mörk till en började och att den sedan ljusnade. Alla som överlevt sa att röken luktade farligt.

Amnesty International har presenterat resultatet från rapporten för två oberoende experter på kemiska vapen. Både kom till slutsatsen att bevisen kraftigt pekar mot att de som drabbats har exponerats för någon typ av hud-och vävnadsskadande agenser, såsom senapsgas. Men det kan också ha varit en kombination av kemikalier.

– Att använda kemiska vapen är ett krigsbrott. Bevisen vi har är trovärdiga och visar upp en regim vars uppsåt är att rikta attacker mot civilbefolkningen i Darfur, utan någon som helst rädsla för internationell vedergällning, säger Tirana Hassan.De misstänkta attackerna kommer mitt under det att en storskalig militäroffensiv lanserades i januari 2016 av sudanesiska styrkor i Jebel Marra mot SLA/AW (Sudan Liberation Army / Abdul Wahid) som militären anklagar för bakhåll mot militärkonvojer och för att attackera civlia.

Andra krigsbrott
Under de åtta månader som gått sedan offensiven började har Amnesty International dokumenterat mängder av fall där regeringesstyrkor avsiktligt riktat in sig på civila och civil egendom.

Överlevare och lokala människorättsövervakare har gett namnen på 367 civila, bland dem 95 barn, som dödades i Jebel Marra av regeringsstyrkor under årets första sex månader. Många människor har också dött till följd av svält, uttorkning eller av brist på medicinsk vård efter attackerna.

Genom satellitbilder kan Amnesty International bekräfta att 171 byar har blivit förstörda eller skadade under de senaste åtta månaderna av militärens offensiv. Den överväldigande majoriteten av dessa hade ingen officiell beväpnad opposition närvarande när de blev attackerade.

Attackerna kännetecknas också av grova människorättskränkningar såsom systematiskt bombande av civila, dödande av män, kvinnor och barn, kidnappningar och våldtäkter av kvinnor, tvångsförflyttningar av civila och plundringar.

Bevisen som dokumenterar dessa attacker har sammanställts och presenteras via en digital plattform som är designad av SITU Research tillsammans med Amnesty International.

-Den brända jordens politik, massvåldtäkter, dödande och bombningar – det här är samma krigsbrott som nu begås i Darfur som begicks 2004 när världen första gången insåg vad som hände. Den här regionen har suttit fast i en fruktansvärd våldsspiral i över 13 år. Inget har hänt – förutom att världen har slutat titta, säger Tirana Hassan.

-Absolut inga som helst effektiva åtgärder har någonsin kommit på plats för att skydda civila, trots att det skett övervakning genom en gemensam fredsbevarande insats via AU (Afrikanska Unionen) och FN. Fredssamtal och överenskommelser har har inte inneburit någon säkerhet eller något andrum för folket i Darfur. Hittills har det internationella samfundets svar varit bedrövligt. Det går inte längre att fortsätta att vända bort blicken inför de här fruktansvärda och oändliga övergreppen.

Amnesty International kräver att FN:s säkerhetsråd:

-Sätter ett nödvändigt politiskt tryck på regeringen i Sudan för att säkerställa att fredsbevarande styrkor och biståndsorganisationer får tillåtelse att komma in i avlägsna områden som Jebel Marra.

-Säkerställer att det nuvarande vapenembargot implementeras och utökas till att gälla hela landet.

-Omedelbart undersöker användandet av kemiska vapen, och om det finns tillräckliga godkända bevis, åtalar alla dem som är ansvariga.

Bagrund

– Det är extremt svårt att få tillgång till trovärdig information om hur våldet har drabbat civila inne i Jebel Marra. Regeringen har infört restriktioner som gör att ingen journalist, människorättsutredare eller några humanitära aktörer har haft tillåtelse att göra några utredningar i området under 2016.

-Amnesty International gjorde research inför den här rapporten på distans och har djupintervjuat 235 personer via telefon. Lokala mellanhänder har hjälpt till att identifiera och kontakta överlevare. Intervjuerna varade mellan 30 – 120 minuter och många blev intervjuade flera gånger.

-I slutet av juli 2016 uppskattade FN att runt 250 000 människor kan ha tvingats på flykt på grund av våldet i Jebel Marra. Många flydde till den närmsta FN/AU-basen i Sortini i norra Jebel Marra.

-Målet med den interaktiva digitala plattformen är att kunna synliggöra de pågående människorättskränkningar som sker i en avlägsen och otillgänglig del av Sudan. Via plattformen samlas all information, som sattelitbilder, vittnesmål, foton etcetera.

-Det senaste projektet kring Amnesty Decoder kommer efterlysa digitala aktivister som kan hjälpa till att analysera fler satellitbilder från Darfur för att kunna avgöra om byar verkar ha blivit attackerade, skadade eller förstörda.