De allra flesta resor (99,77 %) görs av en nykter förare, ändå är en av fyra omkomna personbilsförare berusade. Dessutom dödar och skadar man andra trafikanter. Så har det sett ut de senaste tio åren – det måste till nya krafttag för att bryta trenden. Denna vecka genomför Polisen extra nykterhetskontroller över hela landet.

Totalt omkom i fjol 75 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor. Den 6-12 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet.

Polisen har ett uppdrag att hitta de som kör påverkade. Det kan innebära både att låta många göra alkoholutandningsprov, men också att hitta och ”punktmarkera” de som man tror kör påverkade. Det är viktigt att hitta de som gör fel och erbjuda dem vård.

– Flertalet av de som kör påverkade har ett beroende i botten. För att vi ska slippa stöta på dem igen krävs samverkan med beroendevården, dessa personer behöver helt enkelt vård för att bryta sitt beteende och inte återfalla i brott, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg, Polismyndigheten.

Förutom polisens övervakning finns andra metoder att stoppa rattfylleriet. Nyligen togs beslut om att inrätta fler alkobommar vid landets hamnar, ett effektivt sätt att stoppa en berusad förare innan färden ens har börjat. Alkolås är en annan metod som hindrar bilen från att startas av en påverkad förare men det förändrar inte attityden till rattfylleriet.

– För att verkligen göra skillnad måste vi flerdubbla övervakningen och installera tekniska lösningar i trafikmiljö och bilar i mycket högre utsträckning. Det blir kanske ett kontrollsamhälle som inte alla uppskattar? Alternativet är att intensifiera arbetet för att få människor att aldrig köra påverkade och inom det området finns det mycket att göra, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

NTF sprider bland annat information till lärare om Trafikverkets material Don’t Drink and Drive. Lärarna, skolan och föräldrarna har en oerhört viktig roll när det gäller att sprida den svenska normen att bilkörning och alkohol inte hör ihop. Det är ett arbete som behöver vara årligen återkommande i landets alla skolor för att effektivt påverka varje ny generation.