Världen

Rädda Barnen återupptar arbetet för barn i Afghanistan

Rädda Barnen har nu återupptagit sina livräddande insatser i staden Kandahar i södra Afghanistan. Detta efter noggranna säkerhetskontroller för att se till att både manlig och kvinnlig personal på ett säkert sätt skulle kunna återgå till arbetet med att tillhandahålla viktiga hälsoinsatser för barn.

Den senaste upptrappningen av våldet i Afghanistan tvingade Rädda Barnen att avbryta sina program i landet i mitten av augusti. Men nu har våra mobila hälsoteam i Kandahar återigen öppnat sin verksamhet för att kunna hjälpa barn och deras familjer på landsbygden med bland annat behandling av undernäring och viktiga vaccinationstjänster för att skydda barn från infektioner och sjukdomar. Sedan början av året har Rädda Barnen nått över 146 000 personer i Kandahar, varav över 35 600 barn, med sina livräddande tjänster.

– Med miljontals afghaner på gränsen till svält kan våra hjälpinsatser innebära skillnaden mellan liv och död för många barn. Det är betryggande att vi kan återgå till arbetet med att förse barn och deras familjer i Kandahar med våra livräddande hälso- och näringstjänster, och vi hoppas kunna återuppta verksamheten i andra delar av landet så snart vi kan, säger Alan Frisk, biträdande humanitär chef på Rädda Barnen.

År av konflikter, naturkatastrofer och konsekvenserna av covid-19 har lett till att Afghanistan har hamnat på katastrofens rand. Redan före den senaste upptrappningen av våldet beräknades 5,5 miljoner barn drabbas av krisartad hunger i år, och hälften av alla barn under fem år förväntades lida av akut undernäring. Denna siffra väntas nu öka på grund av de kombinerade effekterna av torka, pandemin och den senaste tidens avbrott i biståndsinsatserna.

– Behovet kan inte betonas nog. I skrivande stund sover tusentals fördrivna familjer ute i det fria utan mat eller medicinsk vård. Familjer säljer det lilla de har för att köpa mat till sina barn. Med den hårda vintern runt hörnet kan miljontals barn drabbas av undernäring och sjukdomar under de kommande månaderna. Det är viktigt att vi når dem så snart som möjligt, säger Alan Frisk.

Rädda Barnen har arbetat i Afghanistan sedan 1976 och bedriver verksamhet inom hälsa, utbildning, barnskydd, nutrition och försörjning. Organisationen nådde över 1,6 miljoner afghaner under 2020.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se