Polisen och Borås Stad arbetar långsiktigt och uthålligt för att minska brottsligheten, öka tryggheten och förbättra tillvaron för alla som bor och arbetar på Hässleholmen.

Sedan en tid tillbaka har lokalpolisområde Borås och Borås Stad fördjupat den lokala samverkan i brottsförebyggande frågor.

Polisens och Borås Stads mål är att nå de goda krafterna i området. En mindre grupp kriminella ska inte få påverka lokalsamhället. Proaktiva insatser mot narkotika, våld och otillåten påverkan genomförs regelbundet av polisen.

– På längre sikt arbetar vi tålmodigt och uthålligt med att öka tryggheten och minska brottsligheten. Här och nu genomför vi trygghetsskapande åtgärder i form av kontinuerlig polisiär närvaro och dialog med de som arbetar och bor på Hässleholmen och Hulta, säger Anders Cronehag, kommunpolis.

– Vi står tillsammans upp mot kriminaliteten och våldet och vi stödjer polisens arbete till fullo. Våra egna verksamheter i området gör dessutom viktiga insatser för att öka tryggheten och samhörigheten, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad.

Polisen och Borås Stad samverkar också i förebyggande insatser för att minska användningen av narkotika. Polisens intensiva arbete ger resultat. Under maj rapporterade polisen 31 narkotikabrott i området, jämfört med 11 under samma period i fjol.

– Tidiga preventiva insatser med fokus på såväl brottssituationer som brottsoffer och gärningspersoner är effektivt, säger Tomas Jansson, lokalpolisområdeschef.

För att skapa en bättre och tryggare närmiljö pågår arbete med att förändra belysning och ta bort buskage på utsatta platser. Polisen knackar också dörr i området för att informera och lyssna på de boende.