En man ringer in till polis då han tror att han hittat en människokropp vid ett torp i Ringestena.

Polisen tar uppgifter av mannen och åker till platsen för att undersöka saken.

Polis kommer till platsen och undersöker fyndplatsen. Fyndet visar sig vara en kropp. Oklart hur länge kroppen funnits på platsen. Identiteten ännu ej fastställd. Området kring torpet spärras av och polisen inleder en förundersökning om mord alternativt dråp. Dödsorsaken har ännu inte kunnat fastställas.

Tekniker tillkallas som kommer att göra en brottsplatsundersökning.

Fyndet gjordes i samband med att ett antal personer fått uppdraget att städa upp på platsen.

Den tekniska undersökningen kommer att påbörjas. Svaren på vad man hittat och slutsatserna av undersökningen kommer inte att kunna redovisas under natten.

Källa: Polisen