Svenljunga

Hittills har det bara funnits ett skiljedomsinstitut i Sverige. Det blir det ändring på nu. Den 15 september 2017 lanserades INIRES – ett nytt skiljedomsinstitut med syftet att hjälpa såväl stora som små företag att ta kontroll över sin tvist och ge dem tillgång till en effektiv och rättssäker process som resulterar i förutsägbara och materiellt riktiga domar. Något som gör att INIRES sticker ut är det internetbaserade ärendehanteringssystemet ELINOR – byggt för skiljeförfarande – som gör det möjligt för ombud, parter, skiljedomare och sekretariat att samverka på en gemensam arbetsyta där alla dokument, tidsplan och bevisning samlas med stöd för påminnelser vilket minskar den administration som följer med ett skiljeförfarande. ELINOR kan användas i såväl INIRES-förfaranden som skiljeförfaranden som går ad hoc eller under andra skiljedomsregler. – Med INIRES krypteras informationen och juristerna får ett systemstöd som gör att de kan fokusera på juridiken istället för att ägna sig åt administration, säger Christina Blomkvist, VD och en av INIRES grundare. Det blir både billigare och bättre för företagen, tillägger hon och betonar att eftersom ärendehanteringssystemet också kan användas på licens i andra förfaranden än INIRES egna så kompletterar INIRES också de tjänster som andra skiljedomsinstitut erbjuder. INIRES Skiljedomsregler baseras på UNCITRALs skiljedomsregler och lagen om skiljeförfarande med fokus på att skapa ett regelverk som svarar mot företagens krav på förutsebarhet och kontroll. Stor hänsyn har tagits till kunskap om hur man höjer kvalitet och effektivitet med bibehållen flexibilitet. En viktig del av INIRES erbjudande är därför möjligheten till anpassning. INIRES har ett regelverk som anpassas till varje enskilt mål i samråd med parterna vid det förberedande mötet som hålls i samband med att ett skiljeförfarande påkallas. Vid det mötet får parterna också möjlighet att undersöka om de kan komma överens. – Vi gör det här för företagen och för att tillgodose deras behov av rationell tvistlösning. Vi vill möta företagens krav på effektivitet och rättssäkerhet och erbjuda en process som resulterar i domar som tål granskning, säger INIRES ordförande Linn Bergman, som menar att behovet av förutsebarhet och kostnadskontroll kan tillgodoses utan att flexibiliteten minskas. I mångt och mycket handlar det om hjälpa företagen att göra informerade val, fortsätter hon. Några skillnader jämfört med andra skiljedomsregler är t.ex. att INIRES uttryckligen kräver att skiljedomarna ska avgöra målen enligt gällande rätt och att parterna ska samarbeta konstruktivt i processens alla delar. Vidare kan parterna välja att målet ska beredas av institutet så att skiljedomarnas arbete begränsas till det kvalificerade dömandet. INIRES kostnadsmodell är också ny för administrerat skiljeförfarande. Istället för att arvoden och avgifter beräknas på yrkandenas värde får skiljedomarna betalt per redovisad och godkänd timme. Institutets avgift är ett fast belopp som betalas månadsvis under den tid förfarandet pågår. Reglerna innehåller också mekanismer som jämnar ut maktbalanser och skyddar en ekonomiskt svagare part. Allt syftar till att ge parterna en effektiv och rättssäker process anpassad till deras behov och förväntningar.

Sverige får ett nytt skiljedomsinstitut

Hittills har det bara funnits ett skiljedomsinstitut i Sverige. Det blir det ändring på nu. Den 15 september 2017 lanserades INIRES – ett nytt skiljedomsinstitut med syftet att hjälpa såväl stora som små företag att ta kontroll över sin tvist och ge dem tillgång till en effektiv och rättssäker process som resulterar i förutsägbara och materiellt riktiga domar.

Något som gör att INIRES sticker ut är det internetbaserade ärendehanteringssystemet ELINOR – byggt för skiljeförfarande – som gör det möjligt för ombud, parter, skiljedomare och sekretariat att samverka på en gemensam arbetsyta där alla dokument, tidsplan och bevisning samlas med stöd för påminnelser vilket minskar den administration som följer med ett skiljeförfarande. ELINOR kan användas i såväl INIRES-förfaranden som skiljeförfaranden som går ad hoc eller under andra skiljedomsregler.

– Med INIRES krypteras informationen och juristerna får ett systemstöd som gör att de kan fokusera på juridiken istället för att ägna sig åt administration, säger Christina Blomkvist, VD och en av INIRES grundare. Det blir både billigare och bättre för företagen, tillägger hon och betonar att eftersom ärendehanteringssystemet också kan användas på licens i andra förfaranden än INIRES egna så kompletterar INIRES också de tjänster som andra skiljedomsinstitut erbjuder.

INIRES Skiljedomsregler baseras på UNCITRALs skiljedomsregler och lagen om skiljeförfarande med fokus på att skapa ett regelverk som svarar mot företagens krav på förutsebarhet och kontroll. Stor hänsyn har tagits till kunskap om hur man höjer kvalitet och effektivitet med bibehållen flexibilitet. En viktig del av INIRES erbjudande är därför möjligheten till anpassning.

INIRES har ett regelverk som anpassas till varje enskilt mål i samråd med parterna vid det förberedande mötet som hålls i samband med att ett skiljeförfarande påkallas. Vid det mötet får parterna också möjlighet att undersöka om de kan komma överens.

– Vi gör det här för företagen och för att tillgodose deras behov av rationell tvistlösning. Vi vill möta företagens krav på effektivitet och rättssäkerhet och erbjuda en process som resulterar i domar som tål granskning, säger INIRES ordförande Linn Bergman, som menar att behovet av förutsebarhet och kostnadskontroll kan tillgodoses utan att flexibiliteten minskas. I mångt och mycket handlar det om hjälpa företagen att göra informerade val, fortsätter hon.

Några skillnader jämfört med andra skiljedomsregler är t.ex. att INIRES uttryckligen kräver att skiljedomarna ska avgöra målen enligt gällande rätt och att parterna ska samarbeta konstruktivt i processens alla delar. Vidare kan parterna välja att målet ska beredas av institutet så att skiljedomarnas arbete begränsas till det kvalificerade dömandet. INIRES kostnadsmodell är också ny för administrerat skiljeförfarande. Istället för att arvoden och avgifter beräknas på yrkandenas värde får skiljedomarna betalt per redovisad och godkänd timme. Institutets avgift är ett fast belopp som betalas månadsvis under den tid förfarandet pågår. Reglerna innehåller också mekanismer som jämnar ut maktbalanser och skyddar en ekonomiskt svagare part. Allt syftar till att ge parterna en effektiv och rättssäker process anpassad till deras behov och förväntningar.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!