Plan finns på plats i Burma där minst 36 personer har bekräftats döda och över 200 000 människor har sökt skydd undan de kraftiga översvämningarna. Kraftiga skyfall är normalt under monsunsäsongen, men Plans personal i Burma rapporterar att regnet har varit ovanligt tungt under de senaste veckorna vilket gör att antalet drabbade väntas stiga under de kommande dagarna.

– I dagsläget har fyra regioner i västra Burma deklarerats som katastrofzoner. Plan arbetar i tre av dessa som heter Rakhine, Sagaing och Kachin. Där har våra hjälparbetare har påbörjat en katastrofrespons samtidigt som Plan genomför mer detaljerade behovsbedömningar.

Den initiala responsen fokuserar på att tillhandahålla rent dricksvatten, sanitet och mat till de barn och deras familjer som sökt skydd i de evakueringscenter som satts upp, säger Agnes Björn, Plan Sveriges humanitära chef.

– Översvämningarna begränsar framkomligheten, förstör mycket infrastruktur och gör att både elektricitet och telefonlinjer har slagits ut. Plan arbetar nu tillsammans med FN och andra civilsamhällesorganisationer för att kartlägga behoven för de barn och deras familjer som blivit drabbade av översvämningarna.

Tillgång till rent vatten och sanitet i översvämningssituationer är viktigt då grundvattnet snabbt kan förorenas av översvämningarna och då är risken för vattenburna sjukdomar hög. Vi kartlägger behoven i och med att situationen förvärras och förändras, tillägger Agnes Björn.