Ökade strider i delstaten Upper Nile i Sydsudan har lett till växande humanitära behov men striderna gör det svårt att nå ut med hjälpinsatser till de hårdast drabbade områdena.

Läkare Utan Gränser uppmanar nu alla parter i konflikten att tillåta obegränsad tillgång till Malakal och omgivande områden. Hjälporganisationer måste få ge akut humanitär hjälp till de tusentals människor som drabbats av våldet.

– Tiotusentals människor har varit utan tillgång till sjukvård i tre månader, säger William Robertson, Läkare Utan Gränsers programansvarig för Sydsudan. Detta mitt i en ny våldsvåg som utsätter många civila för livsfaror.

Livsavgörande leveranser hindras

– Staden Malakal i delstaten Upper Nile är tom då civilbefolkningen har flytt undan våldet. Under de senaste sex veckorna har Läkare Utan Gränser endast kunnat genomföra en enda leverans av medicinskt material och mat till Läkare Utan Gränsers vårdcentral i Wau Shilluk, i utkanten av Malakal.

Där befinner sig 77 barn som lider av svår akut undernäring och är inskrivna som patienter i organisationens undernäringsprogram. Men under de rådande omständigheterna finns inget sätt att förse dem med den livsnödvändiga behandlingen i form av näringsrik terapeutisk mat.

En stor del av civilbefolkningen från Malakal stad har flytt till närliggande så kallad Protection of Civilians-område, det vill säga ett flyktingläger som finns på en FN-militärbas. Men platsen är inte säker och Läkare Utan Gränser har behandlat nio skadade efter en attack mot lägret i början av juli.

– Den 19 och 20 juli tog Läkare Utan Gränsers sjukhus i Malakal emot 36 skadade civila, däribland 16 kvinnor och fem barn, som hade färdats i en lastbil när de attackerats av en väpnad grupp. Flera hade sprängskador orsakade av granater och andra hade skottskador. Fem var i behov av akut kirurgi. Detta är bara några exempel på det brutala våldet mot civila i delstaten Upper Nile.

Andra människor har flytt från Malakal till staden Melut, i norr. Där har Läkare Utan Gränser tvingats avbryta sin medicinska verksamhet två gånger under de senaste sex veckorna. Konsekvensen är att 20 000 människor i Denthoma 1 flyktingläger står utan medicinsk vård.

Det fortsatta våldet i södra Sudan tvingar vanliga människor att leva under omänskliga förhållanden. Vårt enda mål är att ge sjukvård till alla, oavsett politisk tillhörighet eller etnisk tillhörighet,  säger Robertson.