Konflikter och förföljelse ledde till att fler människor än vad som någonsin tidigare uppmätts tvingades fly sina hem 2015. Det visar en rapport som UNHCR, FN:s flyktingorgan, släpper idag. UNHCR:s årliga rapport om situationen för människor på flykt i världen, Global Trends, visar att 65,3 miljoner människor var på flykt i slutet av 2015, jämfört med 59,5 miljoner bara tolv månader tidigare.

Detta är första gången som siffran överstiger 60 miljoner. Siffrorna i rapporten är baserade på data från regeringar, partnerorganisationer och organisationens egen rapportering.

De 65,3 miljoner människorna på flykt omfattar:

21,3 miljoner flyktingar, som har flytt sitt hemland (1,8 miljoner fler än 2014 och den högsta siffran sedan början av 1990-talet)
40,8 miljoner internflyktingar, människor på flykt men som är kvar i sina hemländer (en ökning med 2,6 miljoner från 2014 och fler än någonsin rapporterats).
3,2 miljoner människor som i slutet av 2015 väntade på beslut om asyl (den högsta siffran som UNHCR någonsin rapporterat).
Satt i relation till jordens 7,349 miljarder invånare betyder de här siffrorna att var 133:e personer i världen nu är på flykt – en siffra som saknar motstycke. Det är fler än befolkningen i Frankrike, världens 22:a mest folkrika land.

Antalet människor som tvingats på flykt har ökat i de flesta regioner sedan mitten av 1990-talet, men under de senaste fem åren har ökningstakten tilltagit. Det finns tre skäl:

Situationer som orsakar stora flyktingströmmar pågår allt längre (till exempel konflikter i Somalia eller Afghanistan som har pågått i 30 respektive 40 år),
Nya konflikter som startar eller gamla som blossar upp igen inträffar oftare (dagens största är Syrien, men även under de senaste fem åren i Sydsudan, Jemen, Burundi, Ukraina och Centralafrikanska republiken),
Att hitta varaktiga lösningar för människor på flykt har varit en fallande trend sedan slutet av kalla kriget.
För 10 år sedan räknade UNHCR att sex människor i genomsnitt tvingades lämna sina hem varje minut. Idag är siffran 24 per minut – nästan dubbelt så fort som en vuxen person andas.

-Allt fler människor tvingas fly från krig och förföljelse och det är oroande i sig, men de faktorer som äventyrar flyktingars säkerhet ökar också. Ett skrämmande antal flyktingar och migranter dör varje år på havet. På land möts de av stängda gränser. Politik begränsar asylrätten i vissa länder. Viljan hos länder att samarbeta, inte bara för att skydda flyktingar, utan för det gemensamma mänskliga intresset testas i dag, och det är andan av enighet som vi behöver se mer av, sade FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Konflikter i tre länder är orsaken till hälften av världens flyktingar

Hälften av alla flyktingar under UNHCR:s mandat kommer från tre länder:
–Syrien: 4,9 miljoner flyktingar.
–Afghanistan: 2,7 miljoner flyktingar.
–Somalia: 1,1 miljoner flyktingar.

Flest internflyktingar:
–Colombia: 6,9 miljoner internflyktingar.
–Syrien: 6,6 miljoner internflyktingar.
–Irak: 4,4 miljoner internflyktingar.

Under 2015 tvingades flest människor lämna sina hem i Jemen – 2,5 miljoner eller nio procent av befolkningen.

Flest på södra halvklotet
Europas ansträngningar för att hantera mer de över en miljon flyktingar och migranter som anlände via Medelhavet dominerade mångas uppmärksamhet under 2015, trots att rapporten visar att de allra flesta av världens flyktingar befann sig någon annanstans. Sammanlagt befann sig 86 procent av flyktingarna under UNHCR:s mandat i låg- och medelinkomstländer, i närheten av konfliktområden. Den siffran stiger till över 90 procent om de palestinska flyktingarna under UNHCR:s systerorganisation UNRWA:s mandat ingår.

Turkiet var det land i världen som tog emot flest flyktingar – 2,5 miljoner flyktingar.Libanon tog emot flest flyktingar i förhållande till sin folkmängd (183 flyktingar per 1000 invånare). I förhållande till storleken på dess ekonomi tog Demokratiska republiken Kongo emot flest (471 flyktingar per dollar av landets BNP per capita).

Asylansökningar
Bland industriländerna var 2015 ett rekordår för nya asylansökningar, med två miljoner ansökningar (vilket bidrog till de 3,2 miljoner ansökningar som fortfarande inte var avgjorda vid slutet av året).

Tyskland fick fler asylansökningar än något annat land (441 900). Till stor del speglar det villigheten av att ta emot människor som flyr till Europa över Medelhavet.USA hade det näst högsta antalet asylansökningar (172 000). Många av dem är från personer som flyr gängrelaterat våld i Centralamerika. Ett stort antal asylansökningar gjordes också i Sverige (156 000) och Ryssland (152 500).

Hälften av världens flyktingar är barn
Barn utgjorde 51 procent av världens flyktingar under 2015 enligt UNHCR:s statistik (fullständiga demografiska data fanns inte tillgängliga för rapportens författare).

Oroväckande många reste ensamma eller hade tappat bort sina föräldrar under flykten. 98 400 asylansökningar kom från ensamma barn. Det är den högsta siffran som UNHCR någonsin har sett – och en tragisk bild av hur flykten påverkar unga liv.

Att inte kunna återvända hem
Medan antalet människor på flykt är högre än någonsin, var antalet personer som kunde återvända till sina hem eller hitta en annan lösning låg (lokal integration i första asyllandet eller vidarebosättning i ett nytt land).

201 400 flyktingar kunde återvända till sina hemländer under 2015 (främst till Afghanistan, Sudan och Somalia). Det var fler än 2014 (126 800), men fortfarande betydligt lägre jämfört med de toppar som nåddes i början av 1990-talet. 107 100 flyktingar fick vidarebosättning i 30 länder – vilket motsvarar bara 0,66 procent av de flyktingar under UNHCR:s mandat (26 länder erkände 105 200 flyktingar för vidarebosättning i 2014, vilket motsvarar 0,73 procent av flykting befolkningen under UNHCR ansvar). Minst 32 000 flyktingar blev naturaliserade (gavs medborgarskap) under året, de flesta i Kanada och även i Frankrike, Belgien, Österrike och på andra håll.

På flykt under 2015

Mellanöstern och Nordafrika
Kriget i Syrien förblev den ledande orsaken till att så många är på flykt. I slutet av 2015 hade minst 4,9 miljoner människor tvingats lämna landet och 6,6 miljoner människor var på flykt inne i landet – det utgör cirka hälften av Syriens befolkning före kriget. Vid årets slut hade konflikten i Irak tvingat 4,4 miljoner människor på flykt inne i landet, och nästan 250 000 hade flytt landet. Inbördeskriget Jemen som började 2015 hade i slutet av december drivit 2,5 miljoner människor på flykt. Detta var mer än någon annan konflikt i världen.

Tillsammans med 5,2 miljoner palestinska flyktingar under UNRWA:s mandat, nästan en halv miljon libyer på flykt och ett antal mindre kriser stod Mellanöstern och Nordafrika för det högsta antalet människor på flykt – 19,9 miljoner.

Afrika söder om Sahara
I Afrika söder om Sahara var näst flest människor på flykt, efter Mellanöstern och Nordafrika. Fortsatta konflikter i Sydsudan, Centralafrikanska republiken och Somalia, plus nya konflikter eller fortsatta flyktingströmmar i eller från länder som Nigeria, Burundi, Sudan, Demokratiska republiken Kongo och Moçambique ledde tillsammans till 18,4 miljoner flyktingar och internflyktingar vid årets slut.

Länder i Afrika söder om Sahara var också värdländer till fler flyktingar än någon annan region – 4,4 miljoner. Sex av världens topp-tio länder som tagit emot flyktingar var afrikanska länder, med flest i Etiopien, följt av Kenya, Uganda, Demokratiska republiken Kongo och Tchad.

Asien
I Asien och Stillahavsregionen befann sig nästan en av sex av världens flyktingar och internflyktingar under 2015, vilket gör regionen till den tredje största. En av sex flyktingar under UNHCR:s mandat var från Afghanistan (2,7 miljoner människor) var flyktingar från Afghanistan, där även nästan 1,2 miljoner människor var internflyktingar.

Myanmar var det land i regionen där näst flest tvingats på flykt (451 800 flyktingar och 451 000 internflyktingar). Pakistan (1,5 miljoner) och Iran (979 000) fortsätter att vara bland de länder som tar emot flest flyktingar.

Amerika
Allt fler människor flyr gängrelaterat våld i Centralamerika. Det bidrog till en 17-procentig ökning av människor på flykt i regionen. 109 800 flyktingar och asylsökande kom från El Salvador, Guatemala och Honduras – fem gånger så många som för tre år. De flesta sökte sig till Mexiko och USA. Colombia fortsatte att vare det land i världen med flest internflyktingar (6,9 miljoner).

Europa
Situationen i Ukraina, Europas närhet till Syrien och Irak, och de mer än en miljon flyktingar och migranter som kom över Medelhavet, var de största orsakerna till flyktingsituationen i Europa under 2015.

Från de europeiska länderna flydde 593 000 människor – de flesta från Ukraina. Tillsammans tog länderna emot 4,4 miljoner flyktingar, varav 2,5 miljoner i Turkiet. Siffror från Ukrainas regering anger att 1,6 miljoner ukrainare var på flykt inom landet. Rapporten visar 441 900 asylansökningar i Tyskland, där antalet flyktingar ökade med 46 procent från 2014 års nivå till 316 000.