Moln kan värma upp eller kyla av klimatet, beroende på hur tjocka de är och hur högt upp i luften den ligger. De tunna streckformade moln som skapas av utsläppen från flygplan kallas för contrails. När himlen är molnfri tros contrails ha en minimal påverkan på klimatet. Men vad händer när det är mulet?

I en ny studie som publiceras i tidskriften Nature Communications visar forskare från Stockholms Universitet tillsammans med kollegor från Storbritannien att contrails som formas inom andra höga moln ökar dessa molns förmåga att reflektera solljus. Forskarna hoppas att denna upptäckt ska leda till nya viktiga insikter om flygets påverkan på klimatet.

—Vanliga contrails är de streck som man ibland ser efter flygplan som flyger högt. Ofta försvinner sådana contrails ganska snabbt, men ibland finns de kvar och ibland sprider de sig. Mycket arbete har gjorts för att försöka ta reda på hur de formas och hur och på vilket sätt de påverkar klimatet. Uppskattningsvis är påverkan ganska liten. Men att räkna ut hur klimatet påverkas av flygplan som flyger genom moln som redan finns i atmosfären har varit mycket svårare, säger Kevin Noone, professor på institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) vid Stockholms universitet.

Forskarna använde en kombination av flygdata och satelliter utrustade med laser för att upptäcka små förändringar i hur tjocka molnen blev, alltså hur mycket ljus som hindrades från att passera genom molnen och istället reflekterades bort. När de tittade på flygrutter mellan Los Angeles, San Francisco, Seattle och Honolulu fann de en betydande ökning i tjocklek hos moln som var nära flygrutterna jämfört med moln längre bort. Med andra ord reflekterade moln nära flygrutterna mera ljus, molnen blev ”ljusare”.

—Sådana effekter uppstår bara på vissa breddgrader. Flygplan som flyger över polcirkeln på norra halvklotet eller nära ekvatorn skapar sannolikt inte sådana moln. De viktigaste områdena är de mellersta breddgraderna på norra och södra halvklotet. Nu pågår arbetet med att beräkna klimateffekterna av de förändringar vi har observerat, säger Kevin Noone.