Bara en av 33 kryssningsoperatörer som trafikerar Östersjön garanterar att de tar hand om sitt avloppsvatten på ett tillfredsställande sätt. Bland färjelinjerna tar cirka hälften ansvar för sitt toalettavfall. Det visar en ny WWF-undersökning, ”Skit inte i Östersjön”.

– WWF har under april och maj kontaktat ett 50-tal kryssnings- och färjerederier med anledning av WWFs initiativ ”Skit inte i Östersjön”. De fick frågan ”Kan ni bekräfta att inget av era passagerarfartyg släpper ut orenat avloppsvatten i Östersjön samt att avloppsvattnet antingen effektivt renas ombord eller i sin helhet lämnas vid särskilda mottagningsanordningar i hamn?” Enligt svaren hanterar bara ett fåtal sitt avloppsvatten på ett sätt som inte bidrar till övergödningen.

När hamnarna har mottagningsanordningar med tillräcklig kapacitet finns ingen ursäkt längre att fortsätta med avloppsdumpningen. Det här är en helt onödig belastning för Östersjön som bör åtgärdas så fort som möjligt, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Kryssningsindustrin tjänar stora pengar på turismen varje år och har ett ansvar att minska påverkan på miljön för att kunna erbjuda sina kunder ett rent och friskt hav. Den skjuter sig själv i foten när de motarbetar ett starkare regelverk, säger Åsa Ranung, chef för WWFs vattenmiljöarbete.