Minst en person uppges blivit knivskuren vid Klinten i Alingsås. Polisen får in samtal via 112 om att någon ska ha blivit knivskuren vid Bygatan i Alingsås. Det är väldigt svårt att få fram uppgifter då det är flera personer som talar samtidigt. Gärningsmannen ska ha lämnat platsen.

Polis och ambulans larmas till platsen.

Det framkommer även att platsen är boende för sk ensamkommande flyktingbarn.

När polis och ambulans anländer så finner man minst tre skadade. En någon mer allvarligt skadad avförs med hjälp av ambulans, oklart skadeläge. Polisen har svårt att få fram information om vad som inträffat pga språkproblem. Allt pekar dock fortfarande på en ensam gärningsman som redan lämnat platsen.

Ytterligare en person har hittats med skador, Totalt tre lindrigt skadade och en avförd med ambulans.

Nya uppgifter talar för att det kan handla om två gärningsmän. Det finns inget som pekar på att någon person kommit till boendet och utfört gärningarna. Allt talar för att det är ett internt bråk i gruppen på boendet/platsen.

Polisen har tagit beslut om att tio personer som befunnit sig på brottsplatsen ska medtagas till förhör. Det innebär inte att de är misstänkta för brott utan de kommer att höras kring omständigheterna som vittnen.

Platsen för brotten har spärrats av och en teknisk undersökning kommer att genomföras. En förundersökning med rubricering grov misshandel har upprättats.

Den person som avfördes till Alingsås lasarett kommer att få kvarstanna under natten. Oklart skadeläge.

Källa: Polisen