Den 14-16 mars 2018 står SP som arrangör och värd för den internationella kongressen International Symposium on Tunnel Safety & Security, ISTSS. Kongressen som tidigare hållits i världsstäder som Montreal, New York, Frankfurt och Marseille förläggs nu alltså i Borås 2018. ISTSS ett forum över 2½ dagar för att diskutera nuvarande praxis och nya trender och forskning inom tunnelsäkerhet. Kongressen lockar väl över 200 deltagare från 25-30 länder.

SP är världsledande inom forskningsområdet och arbetar sedan flera år tillbaka med ett antal viktiga projekt inom tunnelområdet både i Sverige och utomlands. Tack vare forskningsplattformen för undermarksanläggning SP Tunnel har arbetet med tunnelkongressen möjliggjorts. Arbetet inom SP Tunnel sker bland annat genom forskning kring släcksystem och deltagande i utvecklingen av släcksystem i full skala. Även detektions- och utrymningssystem i tunnlar blir ett allt viktigare forskningsområde. Tunnelsäkerhet och trygghet är en utmaning både för privat och offentlig sektor. I och med den satsning som görs med Ostlänken och Götalandsbanan kommer många nya tunnlar att byggas i Sverige.

– Som världsledande forskningsinstitut inom området tycker vi det är viktigt att informera och samverka med projektörer och myndigheter kring den utveckling som sker. Därför är det viktigt att vår konferens hålls i Borås nästa gång 2018, då många tunnlar kommer att byggas i Västsverige och övriga delar av landet, säger Haukur Ingason, ansvarig för SP Tunnel.

– Det är roligt och hedersamt att Borås valts som ort för ett internationellt möte som detta. SPs erkännande inom området och Borås attraktionskraft har gjort det möjligt för mötet att förläggas här. Vi får på detta vis ytterligare kunskap till staden och en möjlighet att visa upp oss för deltagare från vitt skilda länder, säger Anna Lilja på Borås Convention Bureau.

ISTSS startade som en mindre konferens i Borås 2003 där SP la fram testresultaten från storskaliga brandförsök i Runehamartunneln i Norge. Det internationella intresset var oväntat stort och för att tillgodose de många deltagarnas intresse uppmanades SP att ordna en ny sammankomst. Kongressen har därefter hållits kontinuerligt i större städer världen över och nu är det dags för Borås igen.