Årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och allmännyttiga Fristadbostäder är avslutade. Hyrorna höjs två gånger under 2016. Från den 1 april höjs hyrorna med i genomsnitt 0,95 procent (8 kr/kvm och år) och från och med 1 oktober med ytterligare 0,8 procent i snitt (7 kr/kvm och år). Bolaget hade ursprungligen krävt att få höja hyran med 3,45 procent.

– Det var en tuff förhandling som till slut ledde fram till en överenskommelse. Fristadbostäder står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller underhåll. Uppgörelsen innebär att kravet halverats men den ger ändå bolaget goda förutsättningar att klara sina åtaganden gentemot hyresgästerna, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Enligt Ann-Christin Josefsson lämnas hyrorna Åsbovägen oförändrade. Hyran för parkeringsplatser ökar med 10 kronor i månaden.

För en hyresgäst som hyr en tvårummare på 60 kvadratmeter, och idag har en hyra på 4 200 kronor i månaden, ökar hyran med 40 kronor i månaden från och med den 1 april. Den 1 oktober höjs hyran med ytterligare 35 kronor.