Den 7-8 oktober besöks Borås av 125 sjuksköterskor från hela Sverige. En gång om året träffas medlemmarna i DVSS (Dermatologi Venereologi Sjuksköterskor i Sverige) under aktuella teman. I år står Kliniken för hud/könssjukdomar, infektion, vårdhygien och ögon på Södra Älvsborgs Sjukhus värd.

Konferensen som lockar fler deltagare än beräknat hålls på Quality Hotel Grand. Dagarna bjuder på många intressanta föreläsningar bland annat om malignt melanom och en hudläkares upplevelser i Tanzania. Utöver konferensprogrammet får deltagarna möjlighet att se stadens skulpturer och street art under en guidad tur.

– Roligt att så många hudsjuksköterskor från hela landet och även från Norge och Danmark har möjlighet att träffas vid ett tillfälle och utbyta erfarenheter och lära nytt säger Eva Wärme, hudmottagningen SÄS.

– Det känns jättebra att få välkomna så många sjuksköterskor till Borås för intressanta och kunskapsgivande dagar. Möten som dessa sprider både kunskap, ger näringslivet kraft och sätter Borås på kartan, säger Anna Lilja på Borås Convention Bureau.

DVSS (Dermatologi Venereologi Sjuksköterskor i Sverige) är en ideell, professionell sammanslutning av sjuksköterskor intresserade av den dermatologiska/venereologiska omvårdnadens framåtskridande. Föreningen bildades 1988 och betonar ett intresse för att utveckla omvårdnaden inom specialiteten. DVSS är en riksomfattande specialistförening under SSF (Svensk Sjuksköterskeförening).