HSB Göta ska ta emot åtta nyanlända som får praktisera inom fastighetsskötsel. Det är en del i HSBs övergripande insats att medverka till omkring 250 praktikplatser och ingångsjobb inom alla våra yrkesområden med anledning av flyktingsituationen. Projektet har sin bas i Borås och det är HSB Fastighetsförvaltning Göta AB som driver det i samverkan med Arbetsförmedlingen. Praktikjobben börjar nu i vår.

– Det känns bra att HSB kan erbjuda nyanlända praktik inom fastighetsskötsel. HSB är en samhällsbyggare och två av våra kärnvärden är engagemang och omtanke. Det är vår skyldighet att bidra i flyktingsituationen, säger Kent Zerath vd på HSB Fastighetsförvaltning Göta AB. 

Människors engagemang har varit enastående i Sverige den senaste tiden. Under parollen ingen kan göra allt men alla kan göra något, har bidragen strömmat in för att hjälpa människor på flykt. HSB bidrar nu med nästa steg, att ge människor bättre möjligheter att komma in i samhället, säger Kent Zerath.

Syftet med praktiken är att bidra till integrationen. Genom att erbjuda nyanlända en praktikplats blir de bättre rustade för den svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen hjälper till genom att göra ett första urval bland sina sökande i etableringsuppdraget som sedan intervjuas och väljs ut av HSB.

– Det finns flera av våra sökande i etableringen som har erfarenhet av fastighetsskötsel från sina hemländer. Självklart kan de komma i fråga för praktiktjänsterna, säger Nicole Bouyer, ansvarig chef på Arbetsförmedlingen i Borås.

Praktikanterna får först en introduktion till HSB och kommer sedan vid behov få svenskundervisning på fasta tider under praktikperioden via Arbetsförmedlingen.

– Det är inte bara de personer som får praktikplatserna som påverkas av projektet. Vår ordinarie personal får en utbildning kring den rådande flyktingsituationen av Arbetsförmedlingen och de boende får fastighetsskötare med en annan etnisk bakgrund. Detta ger en integration som verkar åt båda hållen, säger Kent Zerath.

Projektet är en pilot med fem deltagare i Borås och en vardera i Varberg, Falkenberg och Halmstad, totalt åtta deltagare. Men förhoppningen är att projektet ska växa.

– Tanken är att växla upp projektet till fler geografiska områden och fler yrkeskategorier om allt faller väl ut, säger Kent Zerath.

Förutom de 250 praktik- och ingångsjobben har hela HSB beslutat om en rad insatser med anledning av flyktingssituationen. HSB kommer bland annat att på försök införa sociala klausuler i entreprenadupphandlingar för att fler människor med byggerfarenhet från sina hemländer ska komma i arbete. HSB antar även ett nytt mångfaldsmål där personalstyrkan på sikt ska motsvara befolkningssammansättningen.