I dag offentliggjordes det att Högskolan i Borås får examensträttigheter på forskarnivå inom området Människan i vården. Beskedet innebär att alla akademier vid högskolan nu har rätt att bedriva forskarutbildning. Det är ett steg i rätt riktning mot att bli universitet.

– Det är ett mycket glädjande besked, men inte oväntat. Det är ett starkt område och en stark ansökan. Examensrättigheterna ger oss möjlighet att fortsätta utveckla och profilera området Människan i vården vilket är av stort nationellt intresse, säger rektor Björn Brorström och fortsätter:

– Rättigheterna ger oss universitetskvalitet som för oss närmare målet att bli det tredje universitetet i Västsverige. Det är mycket positivt och jag är mycket imponerad av det högkvalitativa och systematiska utvecklingsarbete som genomförts och som nu har bekräftats av bedömargruppen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

I beslutet skriver UKÄ bland annat att forskningen inom området Människan i vården bedöms vara av sådan kvalitet och omfattning att forskarutbildning kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå. De anser också att forskarutbildningsmiljön är tillfredsställande med goda resurser vad gäller infrastruktur och handledarresurser.

Stärkt konkurrens- och attraktionskraft
– Jag är idag jätteglad och fantastiskt stolt över alla medarbetare som bidragit till att göra detta möjligt. Det här innebär att vi nu får en komplett akademisk miljö inom området Människan i vården – från grundutbildning till forskarnivå. Rättigheterna innebär också legitimitet, att vi får en stärkt konkurrens- och attraktionskraft och ett större inflytande över vår egen forskning och ämnesutveckling. Nu kan vi fullt ut möta de utmaningar som finns i samhället, säger Lotta Dalheim Englund, chef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.

Beskedet är även välkommet ur ett regionperspektiv. Peter Lönnroth, områdeschef, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen och ledamot i ett av högskolans akademiråd konstaterar följande:

– Högskolans mycket långsiktiga arbete med detta som jag följt i många år har nu burit frukt. På sikt betyder det att en ännu mer kvalificerad utbildning kan erbjudas i regionen och i Sjuhärad. Detta bidrar starkt till kompetensförsörjningen och rekryteringen både till högskolan och till vården.

Kompletta akademiska miljöer
Sedan tidigare har Högskolan i Borås examensrättigheter på forskarnivå inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig). Att det nu även finns forskarrättigheter inom Människan i vården betyder att högskolan är ett komplett lärosäte i den meningen att alla akademier har kompletta akademiska miljöer. Inom fem områden är det nu möjligt att gå hela vägen från den första kursen på första terminen via magister eller masterutbildning till doktorshatt.