Personal och barn lämnade förskolan Silviagården vid lunchtid idag. Silviagården ligger i direkt anslutning till området där det sannolikt sprängdes en handgranat natten mellan torsdag och fredag.

Såväl föräldrar som personal kände en stor oro i morse när barnen skulle lämnas på Silviagården. Därför har Stadsdelsförvaltningen Östers ledning beslutat och redan genomfört en evakuering av Silviagården, som har 24 inskrivna barn.

Vid lunchtid i dag flyttades barnen och personalen tillfälligt till Våglängdsgården, där man under en kort tid kommer att dela utrymme med de två befintliga avdelningarna. Barnen och personlen från Silviagården kommer att finnas kvar på Våglängdsgården hela nästa vecka och eventuellt ytterligare några dagar. Därefter flyttar de istället till Milstensgårdens paviljonger.

Milstensgården paviljonger fungerade som förskola till i februari i år och står nu tomma. Under kommande vecka ska gården röjas från växtlighet och säkerställas och inventarierna från Silviagården ska flytts dit. Så fort detta är klart kommer Silviagårdens barn och personal att flytta in.

-Vi måste lämna Silviagården nu, vi kan inte ha kvar verksamhet i det huset, eftersom det även tidigare har varit oro i området som har drabbat vår verksamhet, säger Malin Molid Svenningsson, områdeschef för förskolan i stadsdel Öster.

Föräldrarna till barnen på Silviagården informeras per telefon eller via skriftlig information, som lämnas till dem när de hämtar sina barn, om vad som händer nu.