Storage & Specialties i Borås varslar idag 49 medarbetare, varav 37 stycken med fast anställning. Information har delgivits och uppsägningstiden är enligt LAS och förhandlad med facket.

Storage & Specialties, ingår i DHL Freight Sweden, och fokuserar på kunder med behov av tredjepartslogistik, specialtransporter och skräddarsydda logistiklösningar. Bakgrunden till varslet är arbetsbrist i Borås då en stor kund har valt att flytta sin lagerverksamhet till egna enheter.

– Vi beklagar att vi måste göra en neddragning och tänker på de som drabbas. Att vi tappar kunden beror på att de förändrar sin infrastruktur och därmed flyttar sin lagerverksamhet till egna enheter. Vi ser dock positivt på framtiden och vet att vi erbjuder en tjänst med hög kvalitet och god effektivitet. Vår verksamhet utgörs av kundanpassade lagerlösningar med stora volymer och flöden, vilket medför att det kan ta tid innan en ny kund är på plats säger Martin Svensson, Head of Storage.

Utöver Borås så bedriver Storage & Specialties verksamhet i Halmstad, Helsingborg, Malmö, Torslanda, Värnamo och Västerås. Varslet berör enbart Borås.