Försommarens skräpmätning i Borås visar en ökad nedskräpning. Om det inte hade varit för fimparna, hade nedskräpningen minskat jämfört med förra året.

Fimparna är den stora boven när det gäller nedskräpningen i Borås. Sedan 2013 har de bara blivit fler och fler på gator och torg. Sedan 2012 då skräpet började mätas har den totala nedskräpningen minskat med 11 procent. Om det inte hade varit för fimparna hade den minskat med nästan 19 procent under dessa år. På varje tio kvadratmeter stort område i centrum slängs det i genomsnitt 4-5 fimpar om dagen.

Under våren har Borås Stad satt upp tio papperskorgar med askkoppar i anslutning till busshållplatser, vilket har tagits emot väl.

– De har gett väldigt bra resultat. Jag har pratat med dem som tömmer papperskorgarna och de säger att det ligger mycket fimpar i dem. Det finns fortfarande fimpar på marken vid busshållplatserna men mycket färre än tidigare, säger Mikael Barsk på Tekniska förvaltningen.

Kommunfullmäktiges mål är att nedskräpningen ska minska med 50 procent från 2012 till 2020. Sedan 2012 räknas skräpet under en period varje år i centrala Borås enligt en metod framtagen av Håll Sverige Rent och SCB.

 

Skräpfacit för Borås_2016