Det brinner i ett flerfamiljshus på Billdalsgatan på Norrby i Borås.