Bra energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenförbrukningen genom att påverka användarens beteende. Exempel på funktioner är kallstart eller återfjädrande reglage. Men hur mycket varmvatten sparas, och hur påverkar funktionerna vardagen för den som diskar eller duschar? Detta ska projektet ”Vattenanvändning med energieffektiva blandare” börja ta reda på i höst genom att mäta vattenförbrukningen och intervjua hyresgäster i några av AB Bostäders flerbostadshus på Tullen i Borås, där energiklassade blandare ska installeras.

– Det bör gå att spara minst 30 procent av energin till varmvatten efter byte till bra energiklassade blandare. Men för att åstadkomma detta krävs ny kunskap om vilka blandare som kan ge stor energibesparing och hur stor denna besparing verkligen är. Dessutom är det viktigt att ta reda på hur de boende upplever att de energiklassade blandarna fungerar över tid, säger Sara Jensen på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som leder projektet.

Energiklassade blandare för tappvarmvatten har en mycket stor potential att minska energianvändningen i bostäder, hotell, badhus och liknande lokaler. Det finns en svensk energiklassning för blandare från klass A till G, där A är bästa energiklass. Det är dock svårt att översätta dessa energiklasser till besparing sett till pengar. Det finns därför ett behov av ny kunskap om hur vatten- och energiförbrukningen påverkas av byte till nya energiklassade blandare. I detta projekt kommer forskare vid SP att genomföra mätningar under två års tid, först med standardblandare och sedan med bra energiklassade blandare från de två tillverkarna FM Mattsson och Villeroy & Boch Gustavsberg.

– Då får vi en siffra på hur mycket vattenförbrukningen minskar, men vi förväntar oss cirka 30 procents besparing av energi till varmvatten, säger Sara Jensen.

Parallellt genomför forskarna en beteendestudie som har fokus på hur de boende i de aktuella flerbostadshusen på Tullen upplever de energiklassade blandarna över tid. De boende kommer att få svara på enkäter och bjudas in att delta i fokusgrupper. I början av denna sommar träffades fokusgruppen för första gången, då fick de bland annat svara på frågor om sin vattenanvändning och berätta om sina förväntningar på de energieffektiva energiklassade blandare som kommer installeras i deras lägenheter i höst.

– Det är viktigt att få reda på hur de boende upplever de nya blandarna, för det räcker inte att en blandare är energieffektiv om de boende inte vill använda den. Denna kunskap är viktig för såväl tillverkare som bostadsbolag som ska installera energieffektiva blandare, säger Sara Jensen.

– Jag hoppas att vi kan få fram bra resultat kring klassningssystemet för just nu diskuteras i EU vilka Ekodesign- och energimärkningskrav som ska ställas på blandare och här kan kunskapen från denna studie bidra, menar Sara Jensen.

– Det är ju också viktigt att det är användarvänliga blandare som tas fram om energiklassade blandare ska få större genomslag, avslutar Sara Jensen.