Borås hamnar i topp i PRO:s Äldrebarometer 2015. Enligt PRO är Borås föredömligt äldrevänligt bland annat när det gäller äldreomsorg, personalkontinuitet och bemötande samt äldres möjlighet till inflytande genom pensionärsråd. Kommunalrådet Lena Palmén ser PROs betyg på Borås som ytterligare ett kvitto på Borås Stads medvetna arbete för att underlätta och förbättra äldres vardagsliv.

Med snittbetyget 5,0 av 6 möjliga är Borås, vid sidan av Svedala och Emmaboda, den kommun som får allra högst poäng i PRO:s Äldrebarometer 2015. I undersökningen redovisar medlemmar i PRO sin granskning av 181 av landets kommuner på områden som organisationen ser som extra viktiga för äldres livsvillkor, bland annat boende, transporter, inflytande och äldreomsorg. Kommunerna poängsätts från 1 till 6 på en rad olika punkter.

Några av områdena som PRO undersökt är (inom parentes står Borås betyg på respektive område): fysisk tillgänglighet (4), boende (4,25), transporter (5), inflytande (5), åtgärder mot åldersdiskriminering (5,5) samt omsorg, vård och service (5,4).

Lena Palmén, kommunalråd (S), konstaterar att Borås Stad redan tidigare fått bekräftelse för sitt arbete med att göra Borås till en mer tillgänglig stad för äldre, bland annat genom EU-kommissionens utmärkelse Access City Award 2015 och förstaplatsen i omsorgsföretaget Humanas tillgänglighetsbarometer 2015.

─ Det här visar att vårt strukturerade arbete ger resultat. Exempel på det är satsningen Träffpunkt Simonsland som erbjuder gemenskap och aktiviteter för äldre. Genom projektet Ett gott liv var dag har vi skapat en positiv och stark plattform att ha som utgångspunkt när vi nu tar nästa steg för att börja förverkliga de goda idéerna.