Det var strax innan 13tiden i höjd med Kyllaredsmotet på RV40 i riktning mot Borås, som ett bilsläp började brinna. Det ska på bilsläpet ha stått en fyrhjuling som ska ha börjat brinna av okänd anledning. Vare sig fyrhjuling eller släp gick att rädda.