Det är i nuläget oklart om någon person har kommit till skada.