Antalet vårdsökande i samhället ökar. Det innebär ett högre tryck på akutmottagningarna, vårdcentralerna och ambulanserna. Därför är det viktigt att patienter kommer till rätt ställe direkt och slipper slussas runt.

– Ur ett patientperspektiv är det grundläggande att känna sig välkommen och att man får vara vårdsökande.Det håller inte att man körs till akuten bara för att man har ringt efter ambulans, säger Gabriella Norberg Boysen, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och Jönköping University.

I april 2016 avslutas interventionen, alltså försöksdelen, i forskningsstudien ”Vård på rätt vårdnivå” (VRV). Försöket har pågått i två år och inneburit att patienter i fem kommuner i Sjuhärad har haft möjlighet att komma till rätt vårdnivå direkt, i detta fall vårdcentralen istället för akuten.

Syftet är att utvärdera den medicinska träffsäkerheten i vården – har patienten fått den medicin och hjälp vederbörande behövde oavsett om personen vårdades i primärvården eller på akutmottagning?

– Vi ska även utreda patienternas tillit – kände patienten sig lika trygg med vårdcentralen som med akuten?

Första vetenskapliga utvärderingen

När studien startade 2013 var det praxis att köra den som ringt 112 till akuten. Det har ändrats en del sedan dess och det har blivit vanligare att ambulansen även kör till vårdcentralen, även om akuten fortfarande är det vanligaste. Men det har ännu inte utvärderats vetenskapligt, säger hon.

Studien bygger på att ambulanssjukvården samarbetar med vårdcentraler, akutmottagningar och kommuner. Den 27 oktober håller Gabriella Norberg Boysen föredrag för samarbetsparterna om hur det gått i studien så här långt. Hittills har 100 patienter medverkat i försöket och forskarna hoppas på minst 50 till innan det avslutas i april 2016. Forskningsstudien i sin helhet beräknas vara färdig under 2017.