Malmö har historiskt tagit ett stort ansvar för mottagande av flyktingar som vi är stolta över. Vi vill fortsätta vara en öppen och välkomnande stad och vi är övertygade om att Sverige kan klara den akuta situation som vi befinner oss i.

På kort tid har Malmö byggt upp en egen organisation med 1300 nyrekryterade medarbetare som, tillsammans med övriga organisationen, just nu hjälper 2200 ensamkommande barn som väntar i transit.

När Migrationsverket inte hinner registrera alla ensamkommande eller när anvisningskommuner inte hämtar barnen tillräckligt snabbt så bildas en flaskhals i Malmö som bara fortsätter att växa.

Effekten av det är att vi tvingas tumma på kvalitén i vårt mottagande. Även annat i kommunens service blir lidande när vi måste flytta över personal från andra verksamheter. Malmös anställda gör en hjälteinsats varje dag för att ge alla barn en värdig start i det här landet.

Nu måste fler trappa upp sina insatser. Staten och många andra kommuner har inte sett eller velat se vidden av utmaningen. Ska vi klara den även fortsättningsvis så måste staten samordna sina insatser och fler ta ansvar.

Det finns 343 statliga myndigheter i landet, med lokaler från Trelleborg till Kiruna. Det är helt orimligt att staten inte kan samordna sina krafter, utan lämnar det till Malmö stad att lösa.

Vi kan inte acceptera att flyende barnfamiljer tvingas sova på gator och torg på grund av att staten brister i sitt ansvar.

Under helgen är väderprognosen kyla och risk för snöfall. Staten måste se till att barnfamiljer inte riskerar att tillbringa natten under bar himmel i Malmö. Allt annat är ett oacceptabelt haveri i statlig samordning.

Krav till regeringen

 

 • Ordna transport direkt från tågstation Hyllie till Migrationsverkets kontor i andra städer.
 • I Malmö används mässhallar och idrottshallar som boende. Det måste gå att ordna även i andra städer. Använd försvarets anläggningar vid behov.
 • Staten har det fulla ansvaret för flyktingmottagningen. Det är oacceptabelt att kommunen ska få ansvaret för boende åt vuxna asylsökande.
 • Stärk Migrationsverkets kapacitet för registrering och anvisning. Processen går för långsamt nu.
 • Malmö måste fortsätta undantas från fjärde steget om tvångsanvisning i mottagningen tills Migrationsverket klarar sin uppgift.
 • Utse fler ankomstkommuner för ensamkommande barn, för ett delat ansvar.
 • Så länge asylsökande flyttar till Malmö via EBO så uppmanar vi Migrationsverket att bara öppna anläggningsboenden (ABO) utanför Malmö.
 • Reformera EBO. Det är ohållbart att fall där EBO inte fungerar ska bli kommunens ansvar.Vi anser att misslyckade fall av EBO ska leda till att staten återtar bostadsansvaret för personen/familjen.
 • Ersättningen för flyktingmottagningen måste fördelas så att hänsyn tas till hela flyktingmottagningen, det vill säga inte bara avtal utan också EBO.
 • Regeringen måste säkerställa tillgången på lärare, förskolepersonal, socionomer, psykologer, tolkar och andra yrkesgrupper som vi ser ökat behov av.
 • Under hösten har elever på vissa skolor i Malmö inte kunnat ha idrottslektioner eftersom idrottssalar har använts till ensamkommande barn i transit. Skolverket måste ge en lösning på hur elever inte ska drabbas när betygen sätts.

Krav på andra kommuner

 • Alla kommuner måste ta sitt ansvar och därför behöver en tvingande lagstiftning komma på plats så snabbt som möjligt.
 • Alla kommuner måste emot ensamkommande barn även under helger.
  I slutet på sommaren slog vi larm när det kom 40 barn om dagen. Under oktober tog vi emot 92 barn om dagen. I snitt anländer nu 170 barn per dygn. Natten till torsdag den 6 november kom 313 barn.

  Vi har upplevt flera fall där mottagarkommuner vägrat ta emot barn som anvisats dit efter beslut från Migrationsverket. Malmö tvingas nu fatta beslut om att barn ska skickas dit ändå.

  Lagen om eget boende (EBO)

  Under de första 10 månaderna i år har 2637 asylsökande valt eget boende i Malmö. Det är en fördubbling jämfört med 2014. Vi ser positivt på att enskilda löser sin boendesituation på egen hand. När EBO fungerar kan det leda till snabbare integration. Vi ser dock att EBO också kan innebära problem såsom trångboddhet och svarthandel med adresser.

  Vuxna asylsökande

  Migrationsverket har den 19 november meddelat att Malmö är fullt och att man inte längre klarar sitt uppdrag att anvisa till boende.Det efter att Malmömässans tak över huvudet-lösning för 1000 personer har nått sin maxkapacitet.
   
  Källa: Malmö stad, pressmeddelande.