Nu har statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning börjat landa i alingsåsarnas brevlådor. Vi får stor hjälp av den här undersökningen för att veta vad människor tycker om sin kommun. Därför hoppas vi att alla vill vara med och tycka till, säger kommunstyrelsens ordförande Joakim Järrebring (S).

Tyck till om Alingsås! Din åsikt är viktig för oss. Så inleds den hälsning som skickats med i SCB:s nya medborgarundersökning till ett slumpvis antal utvalda alingsåsare för 2016. Kommunstyrelsens ordförande Joakim Järrebring vill understryka att resultatet faktiskt kan vara med och göra en reell skillnad.

– Medborgarundersökningen är väldigt viktig av flera aspekter. Den ger oss en hint kring hur alingsåsarna ser på att bo i sin kommun, var vi lyckas och var vi har utvecklingspotential. Vi vill fånga upp medborgarnas intressen, önskemål och att alingsåsarna ska ha ett större inflytande i utvecklingsarbetet. I det arbetet är den här undersökningen ett mycket bra verktyg, menar Järrebring.

I 2015 års undersökning såg alingsåsarna mer positivt på sin kommun än rikssnittet. Alingsås fick bland annat ett Nöjd region-index på 68, att jämföra med 60 för riket i stort liksom ett Nöjd medborgar- index på 59 jämfört med övriga landets 54.Hela 62 procent av invånarna kunde också starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

En stor utmaning för att få ännu bättre och tillförlitliga resultat är dock att få fler av de som får undersökningen att faktiskt svara. Förra året landade svarsprocenten i Alingsås på 45 procent, det vill säga 540 personer.

– Snittet blir mindre och svaren mindre relevanta än om alla svarar. Vi hoppas att det ska vända i år så att vi kan använda undersökningen på ett ännu bättre sätt. För oss blir det ett instrument för att styra utvecklingen och det tror jag egentligen att alla som får enkäten vill vara en del av.