2013 avsatte Åbro Bryggeri 100.000 kronor för att i olika projekt skydda det afrikanska lejonet. Projektet gick under benämningen ”Lejon för Lejon”. För att uppnå bästa resultat kontaktades Borås Djurpark, som sedan 1960-talet arbetat med den afrikanska megafaunan, där lejonet varit och är en nyckelart i djurparkens profil. Åbro ville ha hjälp att placera sina pengar i projekt där de kom till bäst användning. Omgående donerade Åbro med Borås Djurparks rekommendation 30.000 till ett projekt i Sydafrika där en genetisk forskning pågick.

Nu har djurparken i Borås inlett ett större projekt med Ree Park Ebeltoft Safari i Danmark som äger och driver Karen Blixen Camp i Kenya. De är också en av huvudfinansiärerna till att arrendera Mara North Conservancy, som är ett område på 30.000 ha och som gränsar till det kända reservatet Masai Mara i södra Kenya. En av de viktigaste uppgifterna är att försöka eliminera konflikten mellan människor som bor och lever i området och de vilda djuren. Denna samexistens är en förutsättning för ett framgångsrikt bevarandearbete.

Ett av områdets projekt går ut på att bistå massajerna med att skydda sin boskap mot lejon. Detta görs genom att hjälpa dem med bättre och i vissa fall mobila bomas (inhägnad) som är rovdjurssäkra. Traditionellt förvaras boskapen nattetid i dessa inhägnader för att undvika anfall från rovdjur. Med en förbättrad inhägnad och att även ge möjlighet att flytta med densamma, minskas rovdjursangreppen betydligt och som projektets devis säger, ”If there is no predation there is no need to kill the predator”.

Borås Djurpark har tillsammans med Åbro Bryggeri valt att donera 40.000 kr. till att bygga fler mobila bomas, då dessa har gett mycket goda resultat. Den återstående summan pengar kommer att doneras till projekt som även de förhindrar konflikt människa-lejon. Detta för att minimera dödandet av Afrikas största kattdjur.

Lejonet i Afrika är idag starkt hotat och har dramatiskt minskat i antal. Uppskattningsvis finns det ca. 30.000 individer över hela den Afrikanska kontinenten. Omkring 24.000 av dessa individer lever i tio områden i östra och södra Afrika, där det fortfarande finns livskraftiga populationer av lejon. Tillbakagången av arten beror mycket på det minskade livsutrymmet för de vilda djuren, då Afrikas befolkning ökar, vilket innebär ett större behov av mark att odla mat på. Detta får också konsekvenser för lejonets bytesdjur, som också de minskar i antal och konflikten människa-lejon ökar. Lejonen tvingas jaga tamboskap, som ofta leder till att lejonen dödas.