Alingsås

  • Här, längs Gerdskens strand, kommer nära 100 nya bostäder finnas inom ett par år

Alingsås: Bygglov beviljat för Sjöstaden

Nu har Samhällsbyggnadsnämnden gett bygglov för Sjöstaden vid Gerdskens strand. De sista frågetecknen rätades ut och det känns väldigt roligt att Alingsås får ett tillskott av så många nya bostäder, säger Caroline Hagström, tf förvaltningschef Samhällsbyggnadskontoret.

Sjöstaden vid Gerdsken har varit en het fråga under en ganska lång tid- och in i det sista har ett antal frågetecken kvarstått innan bygglovsansökan kunnat gå igenom.
Framför allt har det varit Räddningstjänstens synpunkter på framkomlighet – men efter att prospektören Nolgården förvaltning kunnat visa upp en godtagbar lösning gick det snabbt. Nu har Samhällsbyggnadsnämnden gjort tummen upp.
– Det är ett projekt som skulle kunna påverka många men det har egentligen inte kommit in några synpunkter kring bygget från privatpersoner eller sakägare. Det ihop med att Räddningstjänsten känt sig nöjda med den lösning som presenterats för dem, gjorde att vi kunde gå vidare med ärendet snabbt, säger bygglovchef Ulrika Samuelsson.

Området som är placerat alldeles intill köpcentrumet Vimpeln, vid Gerdskens norra strand, ska byggas ut med strax under 100 lägenheter . Dessutom blir det ett park- och bryggområde som ska göra området mer levande. Bland annat med restaurang på bottenplan.

Kommunen kommer fortsatt att äga och sköta om strandstigen som passerar mellan nybygget och Vimpeln, med fokus på att alingsåsarna fortfarande ska kunna nyttja området för rekreation och passering.
– Vi tror att det allt som allt kan öka Alingsås attraktivitet och skapa mervärde för alingsåsarna. Vi har en fantastiskt vacker stad och att kunna bygga denna typ av bostäder centralt är få förunnat. Särskilt när det innebär förbättrade möjligheter att använda området, säger Ulrika Samuelsson.

Enligt Nolgårds förvaltnings plan ska de första inflyttningarna kunna ske någon gång under våren 2019.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se