Alingsås

Prisade satsningen ”Arena för lärande” blir mer tillgängligt

Nu blir Alingsås elevportal ”Arena för lärande” tillgänglig också för vårdnadshavarna.
– Syftet är att förenkla familjers kontakt med våra verksamheter och skapa enklare informationsvägar, säger projektledare Jonatan Lindholm.

Arena för lärande ger i dag Alingsås kommuns elever och studerande en samlad vy över de pedagogiska tjänster som erbjuds. Eleven får dessutom information från skolorna tydligt presenterat.

– Projektet har utgått från verksamhetens behov och vi ser att Arena för lärande är uppskattat och används brett bland eleverna. Därför känns det naturlig att även ge vårdnadshavarna tillgång till samma portal. Genom att släppa in vårdnadshavare i Arena för lärande får de en samlad information om sina barns skolgång, även om man har barn i olika verksamheter. Vårdnadshavare får även information direkt riktad till sig som målgrupp, till exempel inbjudan till föräldramöte, veckobrev samt aktuella e-tjänster, säger Susanne Bergqvist, IKT-samordnare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Per Palm, ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Kent Perciwall, ordförande i utbildningsnämnden är väldigt glada över att nästa steg nu tas.

– När vi tog beslut om den här inriktningen var syftet att förenkla och det har vi nu lyckats med för eleverna och verksamheterna. När vi har en så här bra lösning är det helt naturligt att även göra den tillgänglig för vårdnadshavarna, säger de i ett gemensamt uttalande.

Arena för lärande är ett samarbetsprojekt mellan barn-och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kommunledningskontorets IT-avdelning, och har tidigare prisats under bland annat prestigefyllda E-diamond awards.


Fakta om Arena för Lärande:
Arena för lärande är en digital plattform som utvecklats av Alingsås kommun på öppen källkod.Grundtanken bygger på att en enda plattform ska kunna:

  • Utgå från verksamhetens olika roller, elev, personal och vårdnadshavare.
  • Endast kräva en inloggning för att nå fler tjänster.
  • Följa enskild elev från förskoleklass till vuxenutbildning.
  • Ge möjlighet till information från skola till elev och vårdnadshavare.
  • Anpassat gränssnitt för mobil och surfplatta.
Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!