På Alströmergymnasiet ges eleverna nu chans att spetsa till sig lite ytterligare inom matematik. De två satsningarna, Chalmersmatte och Mattecoachning, ska göra att fler elever får upp ögonen för hur intressant matematik faktiskt kan vara.

Satsningarna bottnar inte i att eleverna på Alströmergymnasiet har låg måluppfyllelse inom matematik, snarare tvärtom:

– Vi har något högre betyg inom matematikämnet än snittet i riket. Det primära syftet med dessa satsningar är att öka intresset för matematik och eleverna får en möjlighet att utvecklas ytterligare inom ämnet, berättar Patrik Bredberg, rektor på Alströmergymnasiet.

På tisdagar kommer därför fyra chalmerister till Alströmergymnasiet för att tillsammans med matematikintresserade elever knäcka diverse matematiska nötter.

– Denna aktivitet vänder sig till elever som vill spetsa till sig inom ämnet och som kanske redan har ett B (näst högsta betyg) men vill satsa ännu högre. Det är också ett sätt att visa elever vart de kan nå och att visa eleverna att de har möjligheter, fortsätter Patrik.

Den andra satsningen som även den går av stapeln på tisdagar är Mattecoachning, som går ut på att tre elever från det naturvetenskapliga programmet i årskurs 3, finns tillgängliga i en öppen miljö för övriga elever på skolan.

– Många elever drar sig kanske från att fråga en lärare. Detta är ett lite friare och mer otvunget sätt där man som elev inte behöver binda upp sig, utan man är med de gånger man kan och känner att man har behov, berättar Patrik.

Förra tisdagen när de båda aktiviteterna startade deltog drygt 54 elever. Satsningarna pågår terminen ut och kommer sedan att utvärderas inför en eventuell fortsättning.

– För de elever som vill och har behov av stöd finns även andra vägar såsom Mattesupporten. På Matesupporten finns lärare på plats alla veckans vardagar som hjälper elever med såväl matematiken som med planering och struktur, med fokus på just måluppfyllelse, avslutar Patrik.