Svenska Gymnastikförbundet och Skolverket har precis lämnat klartecken till Alströmergymnasiet för att starta en nationell idrottsutbildning i gymnastik. Första omgången för elitsatsande gymnaster startar läsåret 2017/2018.

– Det gläder mig att vi nu ytterligare breddar utbudet av olika utbildningar med idrottsinriktning för våra ungdomar, säger Maria Lissmatz, gymnasiechef i Alingsås kommun.

Skolverkets beslut om nationell idrottsutbildning gäller för fyra omgångar och antalet platser är åtta per år. Sedan tidigare har Alströmergymnasiet avtal med Svenska fotbollförbundet och Svenska handbollförbundet och bedriver nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) inom fotboll och handboll på skolan.

– Att vi nu även erbjuder gymnastik gör att vi på Alströmergymnasiet är ett av få gymnasier i Sverige där eleverna på skoltid kan träna antingen fotboll, handboll eller gymnastik på elitnivå, fortsätter Maria Lissmatz.

Eleverna på den blivande idrottsutbildningen i gymnastik, liksom fotbolls- och handbollseleverna, kommer att ha tre idrottspass i veckan. Den praktiska träningen kommer att kombineras med teori och fysträning. På NIU läser eleverna 400 studiepoäng under tre år, varav 200 poäng inom det individuella valet och 200 poäng som utökad studiekurs.