Kvalitetsförbättringar inom strokevården har de senaste årtiondena sparat 78 miljarder kronor för samhället. Detta tack vare stora forskningsframsteg som lett till en ökad hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga för personer med stroke. Nu startar Hjärt-Lungfonden en insamlingskampanj till strokeforskningen.

– Stroke är en sjukdom som dramatiskt förändrar livet och som många gånger leder till svåra funktionsnedsättningar. Därför är det extra glädjande att fler strokedrabbade kan komma tillbaka snabbare tack vare forskningsframstegen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Den totala samhällskostnaden för stroke beräknas uppgå till 18,3 miljarder kronor per år. Kvalitetsförbättringar i strokevården, tack vare stora forskningsframsteg, har gett ökad hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga till ett värde av minst 78 miljarder kronor under de senaste 30 åren. Det visar beräkningar som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi har gjort på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke i Sverige. Hälften av dem som drabbas får svåra funktionsnedsättningar som förlamning eller talsvårigheter.

– Forskarna närmar sig en lösning på strokegåtan och om de lyckas behöver ingen drabbas av stroke om 30 år. Men för att nå en lösning behövs mer pengar. Det är därför Hjärt-Lungfonden nu startar en insamlingskampanj till strokeforskningen, säger Kristina Sparreljung.