Alla barn upp till 19 år med synnedsättning får gratis glasögon från och med den 1 januari 2016, enligt en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringen. 120 miljoner kronor om året avsätts så att landstingen ges alla möjligheter att införa kompletta glasögonbidrag för barn.

Dagens besked är ovärderligt för alla de barn som snart kommer att kunna se ordentligt i skolan och på fritiden. Genom åren är det många politiker i landsting och riksdagen, från höger till vänster, som arbetat för barns rätt till glasögon. Barnperspektivet har varit den gemensamma nämnaren.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning 2014 är deras bedömning att 12–13 procent av barnen i grundskoleåldern kan behöva glasögon eller kontaktlinser. Det är oerhört glädjande att alla barn med synnedsättning får rätt till glasögon. Nu gäller det att landstingen ges möjlighet att förverkliga planerna på en glasögonreform för alla barn, säger Majblommans generalsekreterare Lena Holm.

I mitten av 00-talet noterade Majblomman att vi fick allt fler ansökningar för barn som inte hade råd med glasögon. En kartläggning visade att glasögonbidrag helt eller delvis saknades i våra landsting. Sedan dess har Majblomman jobbat för barns rätt till gratis glasögon i hela landet, oavsett ålder och synfel.

De resurser som regeringen nu avsätter ger landstingen alla möjligheter att införa kompletta glasögonbidrag för barn. För Majblomman är detta en arbetsseger efter 10 års hårt opinionsarbete för kostnadsfria glasögon till barn som hjälpmedel i hela landet, oavsett ålder eller synfel. Barn ska inte hamna i ett lotteri där bostadsort och familjeekonomi avgör hur man klarar sig i skolan.