Hämta din viltremsa hos Bilprovningen. På remsan finns all information som behövs vid en ev. viltolycka. Foto: Bilprovningen

Under 2022 skedde 61 753 viltolyckor* i Sverige. Det visar en sammanställning av Nationella viltolycksrådet som Bilprovningen ingår i. Olyckorna måste minskas och avgörande är förarnas hastighet och uppmärksamhet.

När Nationella Viltolycksrådet (NVR) sammanställer viltolycksstatistiken för 2022 uppgår antalet viltolyckor till 61 753. Det är en minskning med 3 procent, motsvarande 1 884 olyckor, jämfört med 2021.

-Det är positivt att viltolyckorna blivit färre men antalet är fortfarande för många. Därför hoppas vi nå ut med information till förare om saker att tänka på i förebyggande syfte, säger Charlotte Tverved som är hållbarhetsansvarig på Bilprovningen.

-Hastigheten och uppmärksamheten hos föraren är helt avgörande för att minska antalet viltolyckor och varje procents sänkning är viktig. Samhällskostnaderna är över 15 miljarder årligen, för att inte tala om det lidande som vi förorsakar våra vilda djur, säger kriminalkommissarie Kenneth Kronberg, bitr. processledare för NVR.

Flest kollisioner med rådjur och i Västra Götaland

Det är allra vanligast att kollidera med ett rådjur. Av det totala antalet viltolyckor som ägde rum under 2022 var 74 procent, motsvarande 45 396 kollisioner, med rådjur.

Jämfört med 2021 sjönk antalet olyckor med rådjur med 4 procent, från 47 405 till 45 396. Antalet kollisioner med älgar minskade med hela 13 procent, från 5 612 till 4 876. Antalet olyckor med vildsvin ökade däremot med 6 procent, från 5 147 till 5 467.

Det är stora variationer i antalet viltolyckor bland länen. Under 2022 hade Västra Götalands län högst antal med 9 687 och Norrbottens län lägst med 605. Generellt sett minskade antalet i norr, men ökade i söder.

Så bidrar du som förare

Som förare är det viktigt att vara vaksam på vägarna och framför allt från skymning till gryning. Det är under denna tid som djuren är mest aktiva. Sannolikheten för olyckor ökar på medelstora vägar som saknar viltstängsel. Statistiken visar också att flest olyckor sker på hösten och vintern.

Se även till att hämta Nationella viltolycksrådets viltremsa hos Bilprovningen och att förvara den i fordonet. På remsan finns information om hur viltolyckor kan förebyggas och vad som måste göras om en olycka inträffar.

Om olyckan är framme

Om en olycka inträffar ska i första hand eventuella skadade tas om hand och andra trafikanter varnas genom att sätta ut en varningstriangel. Därefter rapporteras olyckan via 112 varpå Polisen skickar en eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta lidandet. Platsen för sammanstötningen markeras med viltremsan.

Om Nationella viltolycksrådet

Nationella viltolycksrådet (NVR) är ett forum för samverkan om viltolycksfrågor. I NVR ingår myndigheter, bolag och intresseorganisationer som har kunskap om och som på olika sätt arbetar med viltolycksfrågor. NVR:s övergripande mål är att minska antalet viltolyckor så att människor inte dödas eller skadas samt att minska viltets lidande i samband med viltolyckor.

* Med viltolycka avses en sammanstötning mellan fordon på väg med vilt av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn. Olyckor med ren ingår inte i statistiken eftersom renar inte räknas som vilt.