Diabetes är världens snabbast växande sjukdom. Enligt WHO har 422 miljoner människor i världen diabetes, den siffran förväntas fördubblas de närmaste 20 åren. Också i Sverige är ökningen kraftig. År 2030 förväntas fler än 600 000 personer ha diabetes.

Typ 2 diabetes, den vanligaste diabetesformen står för den största ökningen. Mörkertalet är dessutom stort och man räknar med att var tredje person med diabetes typ 2 i Sverige är oupptäckt. Den främsta orsaken till att typ 2 diabetes ökar är vårt sätt att leva med för mycket mat och för lite motion vilket leder till övervikt och ökad sjukdomsrisk. Det finns också starka ärftliga inslag som ännu inte är helt utforskade.

Även typ 1 diabetes blir allt vanligare. Under de senaste två decennierna har sjukdomen blivit dubbelt så vanlig i Sverige och idag insjuknar ungefär två barn varje dag. Orsaken till den snabba ökningen av typ 1 diabetes är ännu okänd. Vid typ 1-diabetes är insulinproduktionen kraftigt nedsatt eller helt har upphört. Den som har typ 1-diabetes måste ta insulininjektioner för att överleva. Det är oftast barn och yngre vuxna som får typ 1- diabetes men det förkommer också att äldre personer får sjukdomen. Även vuxna kan utveckla autoimmun diabetes, antingen typ 1 eller den långsammare debuterande varianten som kallas ” Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA).

MODY (Maturity Onset Diabetes in Young) är den starkast ärftliga diabetessjukdomen vilket innebär att den förekommer i flera generationer i samma familj. Ett barn till en förälder med MODY har 50 procents risk att drabbas. Slumpen avgör vilka barn som ska och vilka som inte ska ärva genkombinationen. Det är inte heller ovanligt att det samtidigt finns andra diabetesformer i familjen. I regel debuterar MODY före 25-årsålder och sjukdomen kan bäst beskrivas som en form av typ 2 diabetes hos unga. Diabetessjukdomarna drabbar i dag människor i alla åldrar.

Det som är gemensamt för alla typer av diabetes är att blodsockernivån i blodet är för högt. Hormonet insulin som tillverkas i bukspottkörteln och reglerar blodsockernivån i blodet kan antingen inte frisätta insulin eller så är funktionen försämrad. Det är oerhört viktigt att upptäcka diabetes i ett tidigt skede.

Obehandlade personer löper en kraftigt ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Risken att drabbas av en hjärtattack är dubbelt så stor för en person med diabetes och diabetes är också en av de vanligaste orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar och skador på njurar och ögon. Det är mycket viktigt att fånga upp personer som har risk att utveckla diabetes i tid.