Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 19,6 miljarder kronor. Det är 13,9 miljarder kronor bättre än för juni 2015. Det beror framför allt på att skatteinkomsterna blev högre. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens totala inkomster blev 50,5 miljarder kronor i juni, vilket är 13,8 miljarder kronor högre än i juni 2015. Ökningen beror på högre skatteinkomster. De totala inkomsterna för det första halvåret 2016 uppgår till 538,8 miljarder kronor. Det är 88,4 miljarder kronor högre än för samma period 2015. Skatteinkomsterna har ökat med 90,1 miljarder kronor medan övriga inkomster har minskat med 1,7 miljarder kronor.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juni till 70,1 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än i juni 2015. Statens totala utgifter för perioden januari–juni 2016 uppgår till 436,9 miljarder kronor. Det är 3,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras främst av högre utgifter för Migration, som är 8,2 miljarder kronor högre än första halvåret 2015. Även utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning är högre än under samma period föregående år. Avgiften till EU är däremot 12,9 miljarder kronor lägre, bland annat på grund av den förskottsbetalning på cirka 6,7 miljarder kronor för 2016 som gjordes i december 2015.

Saldot i statens budget för det första halvåret 2016 visar ett överskott på 101,9 miljarder kronor. Det är 85,2 miljarder kronor bättre än för samma period föregående år. Det beror framför allt på att skatteinkomsterna är högre.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 25 augusti 2016.