Foto: Pavel Koubek

Förmågan att hantera skogsbränder nationellt och internationellt är fortsatt stark. I år deltog helikoptrar, skopande flygplan och skogsbrandsdepåer i 120 insatser – vilket är 19 fler än året innan.

Trots extremt stor brandrisk i början av sommaren drabbades Sverige inte av några stora bränder i år. Juni var den månad som var mest intensiv och vid månadens slut hade MSB deltagit vid lite över 100 insatser vilket är i linje med det totala antalet insatser för hela förra året.

Totalt genomförde MSB 120 insatser som stöd till landets räddningstjänster som bekämpade skogsbränder. Den första insatsen genomfördes den 8 maj i Åtvidaberg och den sista insatsen genomfördes den 15 juli i Kramfors. I slutet av augusti bistod också Sverige Greklands omfattande skogsbränder med två skopande flygplan inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism.

– Att vi inför och under gräs- och skogsbrandssäsongen har en nära dialog med räddningstjänster och länsstyrelser skapar den starka nationella förmågan att snabbt hantera skogsbränder, säger Nils Vaernholt, enhetschef för nationella insatser och civilskydd vid MSB.

Den 16 augusti användes dessutom en av helikoptrarna vid översvämning i Dalarna för att göra en överflygning över det drabbade området så att räddningsledaren kunde få en bättre överblick. Att helikoptrarna kan användas på ett flexibelt sätt vid till exempel översvämningar ingår i avtalet som MSB upphandlat med operatören.

Ett viktigt komplement

Det är i grunden ett kommunalt ansvar att bekämpa skogsbränder genom räddningstjänsten, men en viktig faktor för den samlade förmågan är ett nära samarbete mellan olika aktörer, både nationellt och inom EU.

– Vi har kommit en bra bit i arbetet med att tillsammans stärka skogsbrandsförmågan. Nu är det viktigt att fortsätta satsa på att utveckla samverkan såväl nationellt som med andra länder eftersom allt tyder på att skogsbränderna kommer att fortsätta öka som en följd av klimatförändringarna. Aktörsgemensam övning och utbildning är nycklar för den fortsatta utvecklingen och förmågan, säger Nils Vaernholt.

Statistik för året

Skogsbrandssäsongen 2023 inom EU pågår till och med 31 oktober vilket betyder att det kan tillkomma ytterligare insatser efter att denna statistik publicerats.

Första skogsbrandsinsats: 8 maj i Åtvidaberg

Antal insatser helikopter: 105

Antal insatser flygplan: 20

Antal insatser depå: 6

Totalt antal insatser: 120, vilket ser lägre ut än hopräknad total p.g.a. att det vid några insatser använts både flygplan, helikopter och depåer.

Antal insatser per län:

LänAntal insatser
Västra Götaland15
Östergötland13
Stockholm12
Västmanland10
Jämtland8
Norrbotten8
Västerbotten8
Kronoberg6
Västernorrland6
Kalmar5
Södermanland5
Gävleborg4
Dalarna3
Halland3
Uppsala3
Blekinge2
Jönköping2
Skåne2
Örebro2
Värmland1